Một công ty Ấn Độ cho biết họ sở hữu công nghệ giảm lượng khí thải CO2 ra môi trường bằng cách biến nó thành bột nở.

Công ty Ấn Độ Carbon Clean Solutions hiện đang áp dụng công nghệ này tại một nhà máy hóa chất ở thành phố Tuticorin. Nhờ nó, nhà máy này có thể giảm 60.000 tấn khí CO2 thải ra môi trường mỗi năm.

khí thảiNhà máy nhiệt điện này ở Tuticorin hiện đang áp dụng công nghệ biến khí CO2 thành bột nở. (Ảnh: Internet)

Carbon Clean được vận hành bởi hai nhà hóa học Ấn Độ trẻ. Công nghệ của họ sử dụng muối để “kết dính” và tóm giữ các phân tử CO2 từ khí thải trong nồi hơi đốt than. So với các phương pháp tóm giữ khí CO2 khác, phương pháp này khác biệt ở chỗ nó dùng một chất hóa học mới để lọc bỏ khí CO2 có hiệu suất cao hơn đáng kể. Ước tính hơn 90% lượng khí thải CO2 có thể được thu giữ theo cách này.

Sản phẩm bột nở được tạo ra (baking soda – NaHCO3) có nhiều ứng dụng rộng rãi, bao gồm sản xuất kính, chất làm ngọt, bột giặt, và giấy. Ramachandran Gopalan, giám đốc nhà máy, cho biết hiện nhà máy về cơ bản không xả thải ra môi trường.

Trên trang web của mình, Carbon Clean ước tính lượng CO2 được tóm giữ có thể giảm khoảng 20% tổng lượng khí phát thải gây hiệu ứng nhà kính trên toàn cầu trong 4 thập kỷ kế tiếp.

Quý Khải (theo IFL Science)

Xem thêm: