Trường Đại học Zurich sẽ trở thành tổ chức thứ hai ở Châu Âu vận hành các chuyến bay không trọng lực nhằm nghiên cứu ảnh hưởng của môi trường phi trọng lực.

Nhờ các chuyến bay dạng parabôn của công ty nghiên cứu không gian Novespace (Pháp) từ sân bay quân đội Dübendorf, các cá nhân chịu móc hầu bao 8800 franc Thụy Sĩ (khoảng 9.366 USD) sẽ có thể trải nghiệm trạng thái không trọng lực mà không cần rời khỏi bầu khí quyển Trái đất.

Trường Đại học Zurich sẽ sử dụng các chuyến bay để tiến hành các thủ nghiệm mà thông thường phải được thực hiện trong không gian.

Theo Giáo sư Olivier Ullrich từ Viện Giải phẫu của trường, nhóm của ông đã tiến hành hai thử nghiệm như vậy tại Trạm Vũ trụ Quốc tế vào năm ngoái và hiện muốn tiến hành nghiên cứu tương tự tại Thụy Sĩ thông qua các chuyến bay không trọng lực.

Những chuyến bay đầu tiên sẽ cất cánh vào tháng 9 sử dụng một chiếc máy bay Airbus A310 đã được cải tổ. Mỗi chuyến bay sẽ kéo dài trong 90 phút, trong khoảng thời gian đó máy bay sẽ nâng và hạ độ cao nhanh chóng một vài lần, tạo nên hình parabôn. Các hành khách sẽ được trải nghiệm cảm giác không trọng lực 15 lần trong khoảng 22 giây mỗi lần. Video của Novespace minh họa cách thức hoạt động của chuyến bay.

Bài viết này đã được đăng bản gốc trên SwissInfo.ch.
Tác giả: SwissInfo.ch
Quý Khải biên dịch