Cuộc sống không thể tồn tại mà không có nước, vì vậy việc tìm kiếm cuộc sống ngoài Trái đất thường bắt đầu bằng việc tìm kiếm nguồn nước. Một nghiên cứu mới về mật độ của 7 hành tinh trong hệ thống TRAPPIST-1 đã phát hiện rằng nơi này có nhiều nước hơn Trái đất và do vậy có thể sẽ không tìm thấy sự sống ở đây

Tỷ lệ nước trên hành tinh TRAPPIST-1 nhiều hơn trên Trái đất
Tỷ lệ nước trên hành tinh TRAPPIST-1 nhiều hơn trên Trái đất

Bảy hành tinh của TRAPPIST-1 đã được phát hiện cách đây hơn một năm, và kể từ đó chúng đã được nghiên cứu kỹ lưỡng. Các nhà thiên văn học đã tính toán đường kính và mật độ của các hành tinh xem chúng được cấu tạo như thế nào cũng như tìm kiếm các dấu hiệu của sự sống .

Theo dữ liệu hiện có, các hành tinh TRAPPIST-1 rất nhẹ về cả khối lượng và thể tích. Ban đầu, các nhà thiên văn học cho rằng chúng có bầu khí quyển dày – nhưng điều này không phù hợp sau khi quan sát kỹ lưỡng.

Các giả thuyết cho rằng nước tồn tại rất nhiều trên TRAPPIST-1 ở dạng lỏng hoặc băng. Vì vậy, các nhà khoa học đưa ra nghiên cứu mới để xác định thành phần của chúng. Sử dụng một chương trình máy tính ExoPlex, họ đã lấy các dữ liệu sẵn có nhất trên ngôi sao và hành tinh trong hệ thống, cũng như so sánh với các ngôi sao khác.

Nhóm nghiên cứu nhận thấy rằng nước chiếm khoảng 15% khối lượng của các hành tinh bên trong, TRAPPIST-1b và 1c, và trên 50% đối với các hành tinh 1f và 1g. Đó là một lượng nước khổng lồ – bằng cách so sánh, Trái đất chỉ có 0,02% nước theo khối lượng. Điều này đã dấy lên khả năng tồn tại sự sống nhưng các nhà khoa học nhấn mạnh không hy vọng tìm thấy sự sống trên TRAPPIST.

Natalie Hinkel, đồng tác giả của nghiên cứu, nói: “Chúng tôi thường nghĩ rằng có nước trên hành tinh như là một cách để bắt đầu sự sống. Tuy nhiên, một hành tinh mà có quá nhiều nước thì cũng không thể tồn tại sự sống.”

Một số nghiên cứu và tính toán trước đó cũng đã khẳng định nước tồn tại trên TRAPPIST và nhiều nhà khoa học tin rằng nơi đây sẽ là ngôi nhà mới của loài người trong tương lai.

TXL