Kể từ ngày 1/5/2018, Thông tư 48 của Bộ Thông tin và Truyên thông chính thức có hiệu lực khiến giá cước giá cước gọi điện thoại liên mạng giảm 20%.

Quy định mới về giá cước gọi điện thoại liên mạng như sau. Trường hợp thuê bao khác mạng phát sinh cuộc gọi đến thuê bao của nhà mạng Viettel, mạng di động gọi đi phải trả cho Viettel 400 đồng/phút. Trường hợp thuê bao khác mạng gọi đến thuê bao của các nhà mạng còn lại (VinaPhone, MobiFone, Vietnamobile, Gtel Mobile), mạng di động gọi đi phải trả cho các nhà mạng này 440 đồng/phút.

Trước đây, gọi điện thoại liên mạng dao động trong khoảng 500-550 đồng/phút. Như vậy, giá cước hiện hành đã giảm 20%. Mặc dù vậy, đây chỉ là quy định giá cước để các nhà mạng thực hiện việc chi trả lẫn nhau, không phải giá cước để áp dụng với khách hàng. Hiện vẫn chưa có nhà mạng di động nào điều chỉnh giá cước gọi điện thoại liên mạng (ngoại mạng).

Thông tư 48 cũng quy định rõ, thuê bao điện thoại cố định nội hạt thực hiện cuộc gọi đến thuê bao di động thì nhà mạng điện thoại cố định phải trả cho nhà mạng di động 320 đồng/phút. Các giá cước nêu trên chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng.

Để đảm bảo tính minh bạch và tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh, Bộ Thông tin và Truyên thông cũng yêu cầu các doanh nghiệp viễn thông phải thực hiện công khai thông tin về giá, niêm yết giá theo đúng quy định tại Luật Viễn thông, Luật Giá và các văn bản hướng dẫn liên quan.

Việt Đức