Theo tờ Engadget, sau một thử nghiệm ban đầu không có nhiều thành công, NASA và Bigelow Aerospace đã bơm phồng thành công khoang vũ trụ Bigelow Expandable Activity Module được gắn liền với Trạm vũ trụ quốc tế.

Khoang vũ trụ có khả năng bơm phồng được xem là thành phần quan trọng trong chương trình thăm dò và phát triển ngành công nghiệp du lịch và nghiên cứu không gian vũ trụ. Loại khoang vũ trụ này được thiết kế bởi Bigelow Aerospace, có trụ sở tại Las Vegas, Hoa Kỳ với tổng giá trị hợp đồng lên tới 17,8 triệu USD do NASA chi trả.

Loại khoang vũ trụ mới này có khả năng bơm phồng, làm không gian sử dụng của khoang tăng lên nhiều lần, tạo sự thoải mái cho người sử dụng. Đồng thời, khi chưa đưa vào sử dụng, nó chỉ chiếm diện tích nhỏ trên các tàu vũ trụ vận tải chuyên dụng.

Sau khi bơm phồng thành công, bước tiếp theo là điều áp, và phi hành đoàn từ Trạm vũ trụ quốc tế cần bước vào khoang vũ trụ mới này để kiểm tra khả năng sống của con người bên trong phiên bản khoang vũ trụ mới nhất này, điều này sẽ tốn khoảng một vài tuần.

Minh Đạo tổng hợp

Xem thêm:

Từ Khóa: