Ban tổ chức Frame Design Awards đã công bố giải thưởng thiết kế nội thất tốt nhất thế giới năm 2017.

Frame Design Awards xướng tên những thiết kế nội thất tốt nhất thế giới
Frame Design Awards xướng tên những thiết kế nội thất tốt nhất thế giới

Giành chiến thắng của Frame Design Awards bao gồm 30 mẫu thiết kế nội thất khác nhau trong mọi lĩnh vực từ không gian cửa hàng bán lẻ, cửa hàng sách, nhà hàng cho đến sân khấu và thậm chí cả vũ trường và sân chơi trẻ em.

Các thiết kế được đánh giá về tính độc đáo, sáng tạo trong sử dụng chất liệu, ánh sáng, màu sắc…Dưới đây là một số mẫu thiết kế đoạt giải thưởng Frame Design Awards.

Frame Design Awards xướng tên những thiết kế nội thất tốt nhất thế giới
Thiết kế Marte.Marte Architects – Giải thưởng của ban giám khảo cho sử dụng màu sắc tốt nhất “Best Use of Color”
Frame Design Awards xướng tên những thiết kế nội thất tốt nhất thế giới
Thiết kế Marte.Marte Architects – Giải thưởng của ban giám khảo cho sử dụng màu sắc tốt nhất “Best Use of Color”
Frame Design Awards xướng tên những thiết kế nội thất tốt nhất thế giới
Thiết kế Cloud DCS Office – Giải thưởng của công chúng cho sử dụng màu sắc tốt nhất “Best Use of Color”
Frame Design Awards xướng tên những thiết kế nội thất tốt nhất thế giới
Thiết kế Cloud DCS Office – Giải thưởng của công chúng cho sử dụng màu sắc tốt nhất “Best Use of Color”
Frame Design Awards xướng tên những thiết kế nội thất tốt nhất thế giới
Thiết kế Jian Li Ju Theatre Company – Giải thưởng của ban giám khảo cho sử dụng ánh sáng tốt nhất “Best Use of Light”
Frame Design Awards xướng tên những thiết kế nội thất tốt nhất thế giới
Thiết kế Jian Li Ju Theatre Company – Giải thưởng của ban giám khảo cho sử dụng ánh sáng tốt nhất “Best Use of Light”
Frame Design Awards xướng tên những thiết kế nội thất tốt nhất thế giới
Thiết kế Prismverse – Giải thưởng của công chúng cho sử dụng ánh sáng tốt nhất “Best Use of Light”
Frame Design Awards xướng tên những thiết kế nội thất tốt nhất thế giới
Thiết kế Prismverse – Giải thưởng của công chúng cho sử dụng ánh sáng tốt nhất “Best Use of Light”
Frame Design Awards xướng tên những thiết kế nội thất tốt nhất thế giới
Thiết kế X+Living – Giải thưởng nhà thiết kế của năm “Designer of the Year”
Frame Design Awards xướng tên những thiết kế nội thất tốt nhất thế giới
Thiết kế X+Living – Giải thưởng nhà thiết kế của năm “Designer of the Year”
Frame Design Awards xướng tên những thiết kế nội thất tốt nhất thế giới
TeamLab – Giải thưởng nhà thiết kế của năm do công chúng bình chọn “Designer of the Year”
Frame Design Awards xướng tên những thiết kế nội thất tốt nhất thế giới
TeamLab – Giải thưởng nhà thiết kế của năm do công chúng bình chọn “Designer of the Year”

Một số mẫu thiết kế khác

Frame Design Awards xướng tên những thiết kế nội thất tốt nhất thế giới
Frame Design Awards xướng tên những thiết kế nội thất tốt nhất thế giới
Frame Design Awards xướng tên những thiết kế nội thất tốt nhất thế giới
Frame Design Awards xướng tên những thiết kế nội thất tốt nhất thế giới
Frame Design Awards xướng tên những thiết kế nội thất tốt nhất thế giới
Frame Design Awards xướng tên những thiết kế nội thất tốt nhất thế giới
Frame Design Awards xướng tên những thiết kế nội thất tốt nhất thế giới
Frame Design Awards xướng tên những thiết kế nội thất tốt nhất thế giới
Frame Design Awards xướng tên những thiết kế nội thất tốt nhất thế giới
Frame Design Awards xướng tên những thiết kế nội thất tốt nhất thế giới

TXL