Cuối năm 2016 Facebook ra mắt cổng thông tin dành cho phụ huynh và bây giờ họ lại tiếp tục mở thêm cổng thông tin dành cho thanh niên.

Cổng thông tin dành cho thanh niên của Facebook là nơi những người trẻ chia sẻ kinh nghiệm sử dụng mạng xã hội. Nếu như ở cổng thông tin dành cho phụ huynh chỉ có những hướng dẫn cơ bản về mạng xã hội thì cổng thông tin dành cho thanh niên sẽ có những mẹo và thủ thuật nâng cao, mang tính sáng tạo nhiều hơn.

Bên cạnh đó, việc đảm bảo an toàn thông tin cá nhân cũng được đề cao, giúp mọi người nhận thức được trách nhiệm của chính mình khi sử dụng các dịch vụ công nghệ miễn phí.

Nếu bạn muốn ngừng sử dụng mạng xã hội, công thông tin này cũng sẽ tư vấn hữu ích cho bạn. Nó hỗ trợ 60 ngôn ngữ khác nhau, bao gồm cả tiếng Việt. Bên dưới là địa chỉ để truy cập vào cổng thông tin này.

  • Cổng thông tin dành cho thanh niên (Youth Portal).

Nếu bạn quan tâm đến những thông tin dành cho phụ huynh, bạn có thể tìm chúng tại cổng thông tin dành cho phụ huynh ở địa chỉ sau.

  • Cổng thông tin dành cho phụ huynh (Parents Portal).

Việt Đức