Sơ bộ tình hình xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong nửa đầu tháng 03 (từ ngày 01/03 đến ngày 15/03/2015).

​Theo số liệu thống kê mới nhất của Tổng cục Hải quan cho thấy tổng kim ngạch xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 03/2015 ( từ 01/03 đến 15/03) đạt 12,82 tỷ USD, tăng gấp đôi (tương ứng tăng hơn 6,8 tỷ USD) so với nửa cuối tháng 2/2015 (chủ yếu do nửa cuối tháng 02/2015 rơi vào kỳ nghỉ lễ Tết Nguyên đán).

Như vậy, tính đến hết ngày 15/03/2015 tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa cả nước đạt gần 59,76 tỷ USD, tăng 13,7% (tương ứng tăng 7,22 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2014. Cán cân thương mại hàng hóa trong kỳ 1 tháng 3/2015 có mức thâm hụt 539 triệu USD, đưa cán cân thương mại hàng hóa của cả nước tính đến hết ngày 15 tháng 3/2015 thâm hụt 1,63 tỷ USD.

Về xuất khẩu:

Kim ngạch hàng hoá xuất khẩu của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 03/2015 đạt 6,14 tỷ USD, gấp 2,8 lần (tương ứng tăng 3,98 tỷ USD) so nửa cuối tháng 2/2015. Tính đến hết ngày 15/03/2015 kim ngạch xuất khẩu của cả nước đạt gần 29,06 tỷ USD, tăng 8,4% (tương ứng tăng gần 2,25 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2014.

So với nửa cuối tháng 02/2015, kim ngạch xuất khẩu trong kỳ 1 tháng 3 tăng mạnh do tăng một số mặt hàng sau: cà phê tăng 55 triệu USD; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện tăng 859 triệu USD; hàng dệt, may tăng 548 triệu USD; máy vi tính sản phẩm điện tử và linh kiện tăng 410 triệu USD; giày dép các loại tăng 225 triệu USD; máy móc thiết bị dụng cụ và phụ tùng tăng 187 triệu USD

Trị giá xuất khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trong kỳ này đạt gần 4,3 tỷ USD, tăng 2,8 lần (tương ứng tăng hơn 2,79 tỷ USD) so với nửa cuối tháng 02/2015 và chiếm hơn 70% tổng trị giá xuất khẩu của cả nước trong kỳ.

Về nhập khẩu:

Trị giá hàng hoá nhập khẩu của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 03/2015 đạt 6,68 tỷ USD, tăng 1,7 lần ( tương ứng tăng gần 2,84 tỷ USD) so với nửa cuối tháng 2. Tính đến hết ngày 15/3/2015 kim ngạch nhập khẩu hàng hóa đạt 30,69 tỷ USD, tăng 19,3% (tương ứng tăng hơn 4,97 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2014.

Kim ngạch nhập khẩu 15 ngày đầu tháng 03/2015 tăng so với nửa cuối tháng 02/2015 chủ yếu ở một số mặt hàng sau: máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác tăng 423 triệu USD; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện tăng 277 triệu USD; điện thoại các loại và linh kiện tăng 221 triệu USD; sắt thép các loại tăng 168 triệu USD; chất dẻo các loại tăng 150 triệu USD; xăng dầu các loại tăng gần 121 triệu USD,… Than đá là mặt hàng duy nhất trong kỳ 1 tháng 3 có kim ngạch nhập khẩu giảm so với nửa cuối tháng 2/2015 (giảm 8,7 triệu USD).

Trị giá nhập khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp FDI trong kỳ 1 tháng 03/2015 đạt gần 4,06 tỷ USD, tăng 61,2% (tương ứng tăng 1,54 tỷ USD) so với nửa cuối tháng 2/2015 và chiếm 60,7% tổng trị giá nhập khẩu của cả nước trong kỳ này.

Thành Long