Đến chu kỳ liên bộ Công Thương – Tài chính đã có văn bản cho các doanh nghiệp đầu mối tăng giá bán các mặt hàng xăng dầu, trong đó xăng RON92 tăng 518 đồng/lít; xăng E5 tăng 551 đồng/lít.

Theo thông tin từ 2 bộ cho biết, bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới trong 15 ngày trước ngày 5/4/2016 là 51,177 USD/thùng xăng RON 92; 45,681 USD/thùng dầu diesel 0.05S; 47,881 USD/thùng dầu hỏa; 181,036 USD/tấn dầu mazut 180CST 3.5S.

Như vậy, bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới tại kỳ điều hành này so với kỳ điều hành trước liền kề tăng 1,228 USD/thùng đối với xăng RON 92. Liên Bộ quyết định giữ nguyên mức trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng dầu như hiện hành.

Bên cạnh đó giảm mức sử dụng quỹ bình ổn giá đối với xăng khoáng từ 1.047 đồng/lít xuống còn 800 đồng/lít; xăng E5 từ 1.115 đồng/lít xuống 830 đồng/lít; dầu hỏa từ 909 đồng/lít xuống 887 đồng/lít. Tuy nhiên nâng mức sử dụng quỹ bình ổn giá đối với dầu diesel từ 983 đồng/lít lên 1.017 đồng/lít; dầu madut các loại từ 231 đồng/kg lên 271 đồng/kg.

Khi thực hiện trích lập và sử dụng quỹ bình ổn giá như trên, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường đối với xăng RON 92 không cao hơn 14.940 đồng/lít; Xăng E5 không cao hơn 14.442 đồng/lít; Dầu diesel 0.05S không cao hơn 9.873 đồng/lít; Dầu hỏa không cao hơn 8.905 đồng/lít và Dầu mazut 180CST 3.5S không cao hơn 7.225 đồng/kg. Thời gian áp dụng từ 17:00 ngày 5/4/2016.

Ngay sau đó, Tập đoàn xăng dầu Việt Nam đã điều chỉnh tăng giá các mặt hàng xăng khoáng 520 đồng/lít, đưa giá xăng RON92 từ 15.420 đồng/lít lên 15.940 đồng/lít; xăng RON95 từ 15.120 đồng/lít lên 15.640 đồng/lít. Xăng E5 tăng 550 đồng/lít từ 13.890 đồng/lít lên 14.440 đồng/lít.

Trong lần thay đổi ngày 21/3, giá xăng được điều chỉnh tăng 670 đồng. Từ đầu năm đến nay, giá bán lẻ xăng dầu đã có 2 lần tăng giá liên tiếp, 4 lần giảm giá trước đó và 1 lần giữ nguyên giá.

Thành Long

Xem thêm:

Từ Khóa: