Từ 15 giờ ngày 5/5/2016, liên bộ Công Thương – Tài chính có công văn cho phép các doanh nghiệp đầu mối tăng giá bán các mặt hàng xăng dầu, xăng RON92 tăng 646 đồng/lít; xăng E5 tăng 634 đồng/lít; dầu diesel 0.05S tăng 650 đồng/lít; dầu madut 180 CST 3.5S tăng 300 đồng/kg; dầu hỏa tăng 550 đồng/lít.

Theo Liên bộ, trong 15 ngày vừa qua, cho biết bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới là 53,656 USD/thùng xăng RON 92; 51,980 USD/thùng dầu diesel 0.05S. Bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới tại kỳ này tăng 3,277 USD/thùng đối với xăng RON 92 (tương ứng +6,5%); tăng 6,007 USD/thùng đối với dầu diesel 0.05S (tương ứng +13,1%); tăng 4,619 USD/thùng đối với dầu hỏa (tương ứng +9,7%); tăng 25,477 USD/tấn đối với dầu mazut 180CST 3.5S (tương ứng +13,9%).

Về mức trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng dầu, liên bộ giữ nguyên như hiện hành.

Nhưng tăng mức sử dụng quỹ bình ổn giá đối với dầu diesel từ 560 đồng/lít lên 846 đồng/lít; dầu hỏa từ 878 đồng/lít lên 1029 đồng/lít.

Như vậy, sau khi trích lập và sử dụng quỹ bình ổn giá như trên, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường đối với xăng RON 92 không cao hơn 15.586 đồng/lít; Xăng E5 không cao hơn 15.076 đồng/lít; Dầu diesel 0.05S không cao hơn 11.023 đồng/lít; Dầu hỏa không cao hơn 9.455 đồng/lít và Dầu mazut 180CST 3.5S không cao hơn 7.860 đồng/kg.

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) cũng áp dụng biểu giá mới: xăng RON95 giá 16.200 đồng/lít (vùng1), 16.600 đồng/lít (vùng2); xăng RON92 giá 15.580 đồng/lít (vùng 1), 15.890 đồng/ lít (vùng 2).

Tính từ đầu năm đến nay, giá bán lẻ xăng dầu đã có 4 lần tăng giá, 4 lần giảm giá và 1 lần giữ nguyên giá, nhưng lần này là tăng mạnh nhất và giá xăng đang ở mức cao nhất kể từ đầu năm 2016.

Thành Long

Xem thêm: