Giá xăng chiều ngày 20/4 được điều chỉnh tăng nhưng chưa bằng một nửa mức dự kiến khi quỹ bình ổn giá được sử dụng để can thiệp.

Liên bộ Tài chính – Công Thương đã quyết định điều chỉnh tăng giá xăng từ 15h00 ngày 20/4, lần tăng thứ hai kể từ đầu năm nay.

Theo quyết định của liên bộ, các doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu đầu mối tại Việt Nam được phép tăng giá các mặt hàng xăng và dầu với cùng mức tăng 350 đồng/lít (kg).

Cụ thể, giá xăng RON 92 được phép tăng lên mức tối đa 17.583 đồng/lít, xăng sinh học E5 được tăng lên 17.382 đồng/lít.

Với các mặt hàng dầu, dầu diesel được phép tăng lên mức không quá 13.819 đồng/lít, dầu hỏa lên 12.338 đồng/lít, dầu madút lên 10.966 đồng/kg.

Ngay sau quyết định của liên bộ Tài chính – Công Thương, công ty xăng dầu đầu mối lớn nhất Việt Nam là Petrolimex đã nâng giá xăng RON 92 lên 17.580 đồng/lít, và giá dầu Diesel lên 13.810 đồng/lít.

Đây là lần điều chỉnh giá xăng thứ 8 của liên bộ kể từ đầu năm 2017, trong đó có 2 lần tăng. Trong lần điều chỉnh gần nhất vào ngày 5/4, giá xăng RON 92 giảm 81 đồng xuống 17.233 đồng/lít.

Lần điều chỉnh tăng ngày 20/4 thấp hơn nhiều so với dự kiến do sự can thiệp của quỹ bình ổn giá.

Liên bộ Bộ Tài chính – Công Thương chênh lệch giữa giá cơ sở kỳ này so với giá cơ sở kỳ trước của mặt hàng xăng RON 92 lên đến 764 đồng/lít và xăng E5 là 714 đồng/lít, do đó đã chi Quỹ bình ổn giá xăng dầu 414 đồng/lít cho xăng khoáng và 364 đồng/lít cho xăng sinh học.

Tương tự, liên bộ cũng quyết định xả quỹ bình ổn với mặt hàng dầu diesel là 300 đồng/lít, dầu hoả là 297 đồng/lít và dầu ma dút là 304 đồng/kg.

Như vậy, giá các mặt hàng xăng có thể đã tăng gấp hơn 2 lần nếu quỹ bình ổn giá không được sử dụng trong kỳ điều chỉnh này.

Hạo Nhân

Xem thêm: