Theo tin từ Ngân hàng Thế giới (WB), ngày 27/2/ 2015, Ban Giám đốc điều hành của WB đã thông qua một khoản tín dụng bổ sung 100 triệu USD, tương đương gần 2.200 tỷ đồng cho một dự án đang hoạt động nhằm hỗ trợ cải thiện mức sống của người dân nghèo ở 6 tỉnh Tây Bắc, khu vực nghèo nhất của Việt Nam, gồm Hòa Bình, Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai và Yên Bái.

Bà Victoria Kwakwa, Giám đốc Quốc gia của Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam chia sẻ: “Chúng tôi rất vui mừng khi Ban Giám đốc điều hành thông qua khoản tín dụng bổ sung này. Vùng dự án là nơi có tỷ lệ nghèo cao nhất cả nước và phần lớn người hưởng lợi là các cộng đồng dân tộc thiểu số nghèo. Chúng tôi chia sẻ mong muốn mạnh mẽ của chính phủ trong công cuộc giảm nghèo thông qua hướng tiếp cận phát triển dựa vào cộng đồng được xây dựng trong dự án này và sẵn sàng cùng làm việc với chính phủ để mở rộng những thành công của dự án”.

Với khoản tín dụng ưu đãi này sẽ góp phần vào các nỗ lực giảm nghèo của Việt nam thông qua việc nâng cao năng lực quản lý của chính quyền địa phương và cộng đồng địa phương, giúp tăng khả năng tiếp cận với đầu tư nhằm tăng năng suất lao động, nâng cao khả năng lập kế hoạch đầu tư cộng đồng, tăng cường kết nối thị trường và sáng kiến kinh doanh cho các cộng đồng dân cư hưởng lợi từ dự án, chủ yếu là người dân tộc thiểu số.

Cụ thể, dự án sẽ tập trung mở rộng hỗ trợ giảm nghèo tại sáu tỉnh đã được đầu tư cũng như mở rộng thêm ở các huyện và cộng đồng mới bổ sung.

Dự án cũng sẽ tăng cường năng lực lập kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của địa phương và đẩy mạnh sự tham gia của cộng đồng vào trong các chương trình giảm nghèo quốc gia của chính phủ; với trọng tâm là tăng cường quan hệ đối tác giữa các nhóm nông hộ và các doanh nghiệp nông nghiệp.

Chính phủ Việt Nam sẽ cung cấp 10 triệu USD cho dự án, cùng với 100 triệu USD từ Hiệp hội Phát triển Quốc tế (IDA), cơ quan cho vay ưu đãi của Nhóm Ngân hàng Thế giới.

Cộng đồng dân cư, chủ yếu là người dân tộc thiểu số tại 6 tỉnh này rất khó khăn, nghèo đói, phong tập tập quán sản xuất lạc hậu, chưa tiếp cận với kinh tế thị trường, kỳ vọng bà con dân tộc ở đây sẽ được hưởng lợi từ dự án giảm nghèo này.

Thành Long