Trong năm 2014, Tổng Công ty Hàng hải VN, Vinalines, lỗ 20.687 tỉ đồng (khoảng gần 1 tỷ USD). Sau sự sụp đổ của Vinashin, chính phủ đã đưa ra nhiều giải pháp cho Vinalines, bởi vì với một quốc gia có hơn 3.200 km bờ biển như Việt Nam thì hoạt động hàng hải là hết sức quan trọng. Tuy nhiên, hoạt động kinh tế của Vinalines lại không được như mong đợi.

Báo điện tử Pháp Luật thành phố Hồ Chí Minh đưa tin, theo báo cáo tài chính hợp nhất của các tập đoàn, tổng công ty thì có 19 tập đoàn, tổng công ty nhà nước còn lỗ lũy kế là 24.451 tỉ đồng và 10 công ty mẹ còn lỗ lũy kế là 2.891 tỉ đồng, trong đó, riêng Vinalines lỗ hơn 20.000 tỷ đồng.

Đây là báo cáo của chính phủ gửi Quốc hội về tình hình tài chính và kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2014 của các doanh nghiệp do nhà nước (DNNN) nắm giữ 100% vốn điều lệ và DN có cổ phần, vốn góp của nhà nước.

Theo báo cáo này, Tổng Công ty Hàng hải VN là đơn vị có mức lỗ nhiều nhất, lên đến 20.687 tỉ đồng. Chính phủ đã đưa ra nhiều giải pháp cho Vinalines, bởi vì một đất nước có hơn 3.200 km bờ biển như Việt Nam thì hoạt động hàng hải là hết sức quan trọng. Tuy nhiên, hoạt động kinh tế của Vinalines lại không được như mong đợi.

Tiếp theo, Tổng Công ty Lương thực miền Nam lỗ 1.125 tỉ đồng; Tổng Công ty Sông Đà lỗ 413 tỉ đồng; Tổng Công ty Xăng dầu Quân đội lỗ 334 tỉ đồng; Tổng Công ty Truyền thông đa phương tiện VTC lỗ 196 tỉ đồng, … Riêng công ty mẹ Vinalines có mức lỗ lũy kế là 388 tỉ đồng; công ty mẹ Tổng Công ty Lương thực miền Nam có mức lỗ là 1.095 tỉ đồng, …

Cũng theo báo cáo, những DNNN có mức doanh thu lớn như Tập đoàn Dầu khí VN – PVN là 381.359 tỉ đồng; Tập đoàn Điện lực VN – EVN là 209.241 tỉ đồng; Tập đoàn Viễn thông Quân đội – Viettel là 193.003 tỉ đồng; Tập đoàn Than – Khoáng sản VN là 80.205 tỉ đồng; Tổng Công ty Hàng không VN là 70.611 tỉ đồng; Tập đoàn Bưu chính Viễn thông VN – VNPT là 68.495 tỉ đồng; Tổng Công ty Viễn thông Mobifone là 36.258 tỉ đồng.

Trong đó, lợi nhuận trước thuế của PVN là 67.846 tỉ đồng; Viettel là 42.184 tỉ đồng; EVN là 5.351 tỉ đồng; Mobifone là 7.483 tỉ đồng; VNPT là 6.373 tỉ đồng.

Theo đánh giá của chính phủ, kết quả hoạt động của một số tập đoàn, tổng công ty chưa cao. Có tập đoàn, tổng công ty báo cáo hoạt động của công ty mẹ có lãi nhưng báo cáo hợp nhất vẫn bị lỗ và lỗ lũy kế theo báo cáo hợp nhất đến thời điểm hết năm tài chính 2014 còn cao hơn năm 2013. Chính phủ cho rằng xây dựng, kinh doanh bất động sản còn gặp khó khăn, hầu hết hoạt động đầu tư của các tập đoàn, tổng công ty đều dựa trên vốn vay ngân hàng.

Thành Long

Xem thêm: