Thông tư về việc ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện ASEAN – Nhật Bản giai đoạn 2015-2019 và Hiệp định Đối tác kinh tế Việt Nam – Nhật Bản giai đoạn 2015-2019, vừa được Bộ Tài chính ban hành, có hiệu lực kể từ ngày 01/4/2015.

Triển khai các cam kết về thuế quan trong khuôn khổ các Hiệp định Thương mại tự do (FTA) đã ký kết của Việt Nam giai đoạn sau năm 2014, 02 Thông tư này hướng dẫn thực hiện Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt thực hiện Lộ trình cắt giảm thuế quan của 02 FTAs.

Cụ thể, Thông tư số 24/2015/TT-BTC về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện ASEAN – Nhật Bản giai đoạn 2015-2019; Thông tư số 25/2015/TT-BTC về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Đối tác kinh tế Việt Nam – Nhật Bản giai đoạn 2015-2019.

Bộ Tài chính cho biết, tính đến thời điểm 1/4/2015, đối với biểu ASEAN – Nhật Bản, sẽ có 2874 số dòng thuế có thuế suất 0% (tương đương với 30% tổng biểu thuế), và 413 dòng thuế suất không cam kết cắt giảm, thuế suất áp dụng sẽ theo mức thuế MFN tại thời điểm hiện hành.

Tính đến thời điểm 1/4/2015, đối với biểu ASEAN – Nhật Bản, sẽ có 2874 số dòng thuế có thuế suất 0%

Đối với biểu Việt Nam – Nhật Bản sẽ có 3.234 số dòng thuế có thuế suất 0% (tương đương với 33,8% tổng biểu thuế), và 354 dòng thuế suất không cam kết cắt giảm, thuế suất áp dụng sẽ theo mức thuế MFN tại thời điểm hiện hành.

Các dòng thuế có thuế suất bằng 0% tại thời điểm 1/4/2015 tập trung vào các nhóm mặt hàng: chất dẻo nguyên liệu, hóa chất, máy móc thiết bị, dụng cụ, phụ tùng, máy vi tính, sản phẩm điện tử, linh kiện, sợi các loại, nguyên phụ liệu dệt may, da giày, sản phẩm tân dược…

Tuy nhiên, hàng hóa nhập khẩu để được hưởng thuế suất ưu đãi đặc biệt theo ASEAN – Nhật Bản, Việt Nam – Nhật Bản cần đáp ứng yêu cầu về xuất xứ theo quy định của Bộ Công Thương và thuộc danh sách nước được hưởng ưu đãi quy định tại Thông tư.

Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện giữa Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á và Nhật Bản được ký lần lượt tại các nước như sau: ngày 31/3/ 2008 tại Indonesia; ngày 26/ 3/ 2008 tại Singapore; ngày 28/ 3/ Nhật Bản; ngày 01/ 4/ 2008 tại Việt Nam; ngày 02/ 4/ 2008 tại Philippin; ngày 3/4/ 2008 tại Brunei Darussalam; ngày 04/ 4/ tại Lào; ngày 7/4/2008 tại Campuchia; ngày 10/ 4 /2008 tại Mianma; ngày 11/ 4/2008 tại Thái Lan; ngày 14/ 4/2008 tại Malaysia.

Hiệp định Đối tác kinh tế giữa Việt Nam và Nhật Bản ký ngày 25 tháng 12 năm 2008 tại Nhật Bản và được Thủ tướng Chính phủ Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam phê duyệt tại Quyết định số 57/2009/QĐ-TTg ngày 16 tháng 4 năm 2009;

Thành Tâm