Trong nửa đầu của năm 2018, các khu công nghiệp và khu kinh tế của Việt Nam đã thu hút được hơn 9 tỷ USD vốn đầu tư từ cả trong và ngoài nước.  

Theo báo cáo của Vụ Quản lý Khu kinh tế (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), trong 6 tháng đầu năm 2018, các khu công nghiệp và khu kinh tế của Việt Nam đã thu hút được 445 dự án đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký mới và điều chỉnh tăng vốn với tổng vốn đầu tư đăng ký đạt gần 7 tỷ USD.

Ngoài ra, các khu công nghiệp và khu kinh tế có 259 dự án đầu tư trong nước (DDI) đăng ký mới và điều chỉnh tăng vốn với tổng vốn đầu tư cấp mới và tăng thêm khoảng 46.000 tỷ đồng (2 tỷ USD).

Tổng vốn đầu tư các dự án FDI và DDI trong nửa đầu năm 2018 có giảm so với mức 12,13 tỷ USD của cùng kỳ năm 2017 mặc dù có nhiều dự án lớn được cấp mới.

Một số dự án có số vốn đầu tư lớn vào các khu công nghiệp và khu kinh tế trong 6 tháng đầu năm 2018 là Dự án Nhà máy sản xuất polypropylene và kho ngầm chứa khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) tại Việt Nam với tổng mức đầu tư 1,2 tỷ USD tại Khu công nghiệp Cái Mép; Dự án Công ty TNHH Laguna (Việt Nam) điều chỉnh tăng vốn thêm 1,12 tỷ USD tại Khu kinh tế Chân Mây – Lăng Cô; Nhà máy dệt và may trang phục Ramatex Nam Định tại Khu công nghiệp Bảo Minh với tổng vốn đầu tư 80 triệu USD; Dự án Nhà máy YKK Hà Nam tại Khu công nghiệp Đồng Văn III với tổng vốn đầu tư 80 triệu USD…

Cũng trong 6 tháng đầu năm, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho thu hồi 1 giấy chứng nhận đăng ký đầu tư của Khu công nghiệp Thủ Thừa – tỉnh Long An, và quyết định chủ trương đầu tư tại 3 Khu công nghiệp là Sông Khoai – tỉnh Quảng Ninh, Yên Mỹ – tỉnh Hưng Yên, Nam Tân Uyên – tỉnh Bình Dương.

Cả nước hiện có 325 khu công nghiệp được thành lập với tổng diện tích đất tự nhiên gần 95 nghìn ha, trong đó có 231 khu công nghiệp đã đi vào hoạt động và 94 khu công nghiệp đang trong giai đoạn đền bù, giải phóng mặt bằng. Tỷ lệ lấp đầy các khu công nghiệp đạt 53%, riêng các khu công nghiệp đi vào hoạt động, tỷ lệ lấp đầy đạt trên 73%.

Số lượng các khu kinh tế ven biển đã thành lập là 17 khu, với tổng diện tích mặt đất và mặt nước xấp xỉ 845 nghìn ha. Ngoài ra, Khu kinh tế Ninh Cơ – tỉnh Nam Định có trong quy hoạch nhưng chưa được thành lập.

Trong số 231 khu công nghiệp đã đi vào hoạt động, 87% có nhà máy xử lý nước thải tập trung, 13% khu công nghiệp còn lại đảm bảo từng doanh nghiệp thứ cấp phải xử lý nước thải đạt tiêu chuẩn cho phép trước khi thải ra ngoài môi trường.

Kiều Ngọc