Hội đồng Tiền lương Quốc gia vừa thông qua phương án sẽ tăng mức lương tối thiểu vùng thêm 7,3% vào năm 2017.

Quyết định tăng lương tối thiểu được một hội đồng gồm 3 bên đưa ra vào trưa ngày 2/8 sau cuộc họp bàn tại Vĩnh Phúc. Quyết định này sau đó sẽ được trình lên Chính phủ để thông qua.

Trước đó, phía đại diện chủ sử dụng lao động là Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đưa ra quan điểm chỉ tăng lương tối thiểu vùng năm tới ở mức 4,5-5%, nhưng sau đó đã chấp nhận tăng lên mức 6%.

Phía đại diện người lao động là Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, sau khi tính toán, đã hạ mức đề xuất tăng lương xuống còn 10%, thấp hơn mức đề xuất tăng 11,11% trước đó.

Vì 2 bên không tìm được tiếng nói chung khi mức chênh lệch trong đề xuất vẫn là 4%, Hội đồng đã thống nhất bỏ biếu thông qua phương án tăng lương được hội đồng đề xuất để bỏ phiếu là 7,3%, và đã có 14/15 số phiếu đồng ý.

Theo đó, mức lương tối thiểu năm 2017 vùng I tăng thêm 250.0000 đồng/tháng, vùng II tăng thêm 220.000 đồng/tháng, vùng III tăng thêm 200.000 đồng/tháng và vùng IV tăng thêm 180.000 đồng/tháng so với hiện tại.

Được biết, Hội đồng Tiền lương Quốc gia gồm có đại diện của 3 bên là Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam và Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam. Đây là phiên họp thương lượng thứ hai của Hội đồng này.

Trong phiên thương lượng lần thứ nhất diễn ra tại Hải Phòng, Hội đồng Tiền lương Quốc gia đã không chốt được phương án tăng lương do sự vênh nhau quá lớn giữa phía đại diện cho người lao động và phía đại diện cho sử dụng lao động.

Hạo Nhân tổng hợp

 Xem thêm: