Ngoài kia vẫn còn nhiều người tốt và sẵn sàng giúp đỡ người khác, những người gặp nạn mà họ không hề quen biết. Đoạn cuối của video là 2 câu trích dẫn:

Tình yêu và lòng trắc ẩn là điều cần thiết , không xa xỉ , không có chúng, nhân loại không thể tồn tại

– Đạt Lai Lạt Ma XIV

Thực hiện mọi việc bằng lòng tốt tự nhiên, không kỳ vọng vào sự đền đáp, bình an. Hãy biết rằng một ngày kia, ai đó sẽ làm điều tương tự đối với bạn

– Công chúa Diana xứ Wales