Ngày 10.11.2017, Đoàn liên ngành khoảng 80 người của huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng, gồm: kiểm lâm, công an, quân đội, các hộ nhận khoán quản lý bảo vệ rừng, Phòng TN-MT, chủ rừng và lãnh đạo xã Đạ Sar đã vào cuộc để giải tỏa “đại bản doanh” của thiếc tặc.

Địa điểm của “đại bản doanh” này nằm tại tiểu khu 142, khu vực Núi Cao, xã Đạ Sar. Lâm.

Khu vực này do Ban quản lý rừng phòng hộ đầu nguồn Đa Nhim quản lý.

Công trường thiếc lậu là một thung lũng rộng hàng ngàn m2.

Có khoảng 6 lán trại làm bằng gỗ còn mới, có lán trại có thể chứa 30 người đã bị dỡ mái, cháy nham nhở, máy móc hư hỏng ngổn ngang.

Đây là hiện trạng còn lại sau khi lực lượng công an tỉnh và công an huyện đã truy quét và giải tỏa bước 1 vào ngày hôm trước.

Đoàn giải tỏa, nhanh chóng tiếp tục tháo dỡ và đốt hết các lán trại.