Vốn nổi tiếng với những pha xử lý “khó ai biết trước được” trên đường, và màn sang đường dùng chân để “xi nhan” của nữ này ‘Ninja’ là một trong số đó.

Tổng hợp những pha xử lý “có tiếng” khác của các nữ Ninja: