Lòng từ bi trong Phật giáo đã thấm nhuần nơi vùng đất Tây Tạng.  Chúng ta hãy cùng gặp Đức Lạt Ma Lobsang ở Tây Tạng. Từng nhận nuôi 33 trẻ mồ côi sau trận động đất năm 2010, giờ đây, ông đã  chăm sóc cho hơn 170 em nhỏ.

Khi được hỏi tại sao ông lại lo cho những em nhỏ này, Lạt ma Lobsang chỉ  trả lời đơn giản rằng: “Tôi muốn cho chúng một mái ấm”.

Ông nhấn mạnh:

“Đây không phải trường học hay trại trẻ mồ côi, mà là một mái ấm cho những em bé này.” Ngôi nhà bảo đảm cho sức khỏe, giáo dục và hạnh phúc tinh thần của các em.

Cũng cần nói thêm rằng, không chỉ có Ki-tô giáo và môn tu luyện Pháp Luân Công, mà Phật giáo Tây Tạng cũng bị cấm đoán và bức hại nghiêm trọng ở Trung Quốc.

Vision Times