Ngày 9/7/2015 tại Washington D.C, Thống đốc NHNN Việt Nam Nguyễn Văn Bình, đã ký với ông Axel Van Trotsenburg, Phó Chủ tịch Ngân hàng Thế giới (WB) các hiệp định của 4 dự án vay vốn ưu đãi (IDA) của WB có tổng trị giá 507 triệu USD nhằm thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, xóa đói giảm nghèo.

Sự kiện này thể hiện sự ủng hộ của WB – tổ chức phát triển đại diện cho cộng đồng các nhà tài trợ quốc tế – đối với công cuộc phát triển kinh tế và xóa đói giảm nghèo của Việt Nam.

Các hiệp định được ký bao gồm: Dự án Chuyển đổi nông nghiệp bền vững trị giá 238 triệu USD; Tài trợ bổ sung Dự án Cạnh tranh chăn nuôi và an toàn thực phẩm trị giá 45 triệu USD. Các dự án này sẽ hỗ trợ thực hiện đề án tái cơ cấu nông nghiệp theo hướng cạnh tranh, hiệu quả và bền vững thông qua việc phát triển các ngành chủ lực của Việt Nam như cà phê, lúa gạo và chăn nuôi. Dự kiến có 140 ngàn hộ dân trồng lúa gạo, 63 ngàn hộ dân trồng cà phê và 24 ngàn hộ chăn nuôi ở Việt Nam hưởng lợi trực tiếp từ các dự án này.

Tài trợ bổ sung Dự án Giảm nghèo miền núi phía Bắc giai đoạn II trị giá 100 triệu USD nhằm tiếp tục cải thiện việc tiếp cận cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất, nâng cao năng lực sản xuất của cộng đồng địa phương, tăng cường liên kết thị trường và sáng kiến kinh doanh. Dự kiến sẽ có 259 xã nghèo tại các tỉnh miền núi phía Bắc hưởng lợi từ dự án.

Dự án Phát triển Giao thông xanh TP. Sài Gòn, trị giá 124 triệu USD góp phần nâng cao hiệu quả và phát triển hệ thống vận tải hành khách công cộng, đóng góp vào phát triển, chỉnh trang đô thị, bảo vệ môi trường và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân Sài gòn. Dự án sẽ đầu tư xây dựng tuyến xe buýt nhanh dài 23 km và các hạ tầng kỹ thuật đi kèm dọc tuyến đường được xây dựng trong thành phố.

Bốn dự án nêu trên có trị giá chiếm 64% tổng vốn ưu đãi IDA do WB tài trợ cho Việt Nam trong tài khóa 2015 của WB (các dự án đàm phán từ 1/7/2014 đến 30/6/2015). Từ năm 1993 đến nay, NHNN đã ký với WB 159 chương trình/dự án có tổng trị giá hơn 19 tỷ USD (bao gồm cả 4 dự án nêu trên) nhằm hỗ trợ phát triển mọi mặt kinh tế xã hội và xóa đói giảm nghèo của Việt Nam.

Thành Long