Theo quy định, những hành vi vi phạm sẽ bao gồm cả việc bán rượu cho người dưới 18 tuổi, bán rượu có nồng độ cồn từ 15 độ trở lên qua mạng Internet.

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 105/2017/NĐ-CP quy định về kinh doanh rượu. Nghị định có hiệu lực từ 1/11/2017.

Nghị định này quy định về hoạt động kinh doanh rượu, bao gồm: Hoạt động sản xuất, nhập khẩu, phân phối, bán buôn, bán lẻ rượu; hoạt động bán rượu tiêu dùng tại chỗ.

Theo đó, tổ chức, cá nhân sản xuất rượu công nghiệp, rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh phải có giấy phép theo quy định tại Nghị định này. Tổ chức, cá nhân sản xuất rượu thủ công để bán cho doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp để chế biến lại phải đăng ký với Ủy ban nhân dân cấp xã.

(Ảnh minh họa).

Rượu sản xuất để tiêu thụ trong nước và rượu nhập khẩu phải được dán tem và ghi nhãn hàng hóa theo quy định, trừ trường hợp rượu được sản xuất thủ công để bán cho doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp để chế biến lại; rượu bán thành phẩm nhập khẩu không phải dán tem.

Bên cạnh đó, những hành vi vi phạm còn bao gồm bán rượu cho người dưới 18 tuổi, bán rượu có nồng độ cồn từ 15 độ trở lên qua mạng Internet, bán rượu bằng máy bán hàng tự động; quảng cáo, khuyến mại rượu trái quy định của pháp luật.

Các hành vi trái quy định của pháp luật về kinh doanh rượu:

– Kinh doanh rượu không có giấy phép hoặc không đúng với nội dung ghi trong giấy phép theo quy định.

– Sử dụng cồn thực phẩm không đáp ứng quy chuẩn, cồn công nghiệp hoặc nguyên liệu bị cấm khác để sản xuất, pha chế rượu.

– Cho thuê, mượn giấy phép kinh doanh rượu.

– Trưng bày, mua bán các loại rượu không có tem, nhãn đúng theo quy định của pháp luật; rượu không đảm bảo tiêu chuẩn, không có nguồn gốc rõ rang.

– Bán rượu cho người dưới 18 tuổi; bán rượu có nồng độ cồn từ 15 độ trở lên qua mạng internet; bán rượu bằng máy bán hàng tự động.

– Quảng cáo, khuyến mại rượu trái quy định của pháp luật.

Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép kinh doanh rượu gồm:

– Đơn đề nghị cấp Giấy phép sản xuất rượu theo mẫu quy định.

– Bản sao giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện kinh doanh, quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường…

– Bản liệt kê tên hàng hóa rượu kèm theo bản sao nhãn hàng hóa rượu mà doanh nghiệp sản xuất hoặc dự kiến sản xuất.

Thẩm quyền giấy cấp phép:

– Bộ Công thương có quyền cấp giấy phép sản xuất rượu có quy mô từ 3 triệu lít/năm trở lên và cấp giấy phép phân phối rượu.

– Sở Công thương cấp giấy phép quy mô sản xuất dưới 3 triệu lít/năm.

– Phòng kinh tế thuộc UBND quận, huyện, thị xã được cấp giấy phép sản xuất rượu thủ công, giấy phép bán lẻ rượu…

Thanh Thanh (TH)

Xem thêm:

Từ Khóa: