Thông tư số 15/2015/TT-BKHCN do Bộ Khoa học và Công nghệ vừa ban hành Quy định về đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/4/2016, thay thế thông tư số 11/2010/TT-BKHCN năm 2010. Theo qui định, các cây bán xăng dầu phải có thiết bị in hóa đơn cho khách hàng kể từ 1/7/2018.

Thông tư này quy định về đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu và trình tự, thủ tục đăng ký cơ sở pha chế xăng dầu tại Việt Nam, được áp dụng với các thương nhân kinh doanh xăng dầu, cơ quan quản lý nhà nước về đo lường, chất lượng và cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Theo Thông tư, người kinh doanh xăng dầu phải chịu trách nhiệm về đo lường, chất lượng xăng dầu trong hệ thống phân phối thuộc sở hữu của mình và liên đới chịu trách nhiệm đối với các hành vi vi phạm về đo lường, chất lượng của tổng đại lý, đại lý, thương nhân nhận quyền bán lẻ xăng dầu thuộc hệ thống phân phối của mình.

Sai số kết quả đo lượng xăng dầu không được vượt quá 1,5 lần giới hạn sai số cho phép của máy đo hoặc của hệ thống đo. Kết quả đo lượng xăng dầu phải được quy đổi về điều kiện cơ sở (nhiệt độ cơ sở là 15ºC và áp suất cơ sở là 101325Pa).

Các quy định về đo lường buộc thương nhân bán lẻ xăng dầu phải thực hiện gồm: Cột đo xăng dầu được sử dụng để xác định lượng xăng dầu trong mua bán, thanh toán giữa các tổ chức, cá nhân phải bảo đảm các bộ phận, chi tiết, chức năng của cột đo xăng dầu phải phù hợp với mẫu đã được phê duyệt; trường hợp kiểm định lần đầu tiên trước khi đưa vào sử dụng, các bộ phận, chi tiết của cột đo xăng dầu phải bảo đảm mới 100%; các bộ phận, chi tiết, chức năng có khả năng can thiệp làm thay đổi các đặc tính kỹ thuật đo lường chính của cột đo xăng dầu phải được niêm phong hoặc kẹp chì của tổ chức kiểm định; không được phép sử dụng các phương tiện, thiết bị có thể tác động làm thay đổi các đặc tính kỹ thuật đo lường chính của cột đo xăng dầu…

Đồng thời, có sẵn các ca đong, bình đong có dung tích 1L, 2L, 5L, 10L và các ống đong chia độ có phạm vi đo phù hợp để tự kiểm tra định kỳ theo quy định; xây dựng kế hoạch và định kỳ theo tháng thực hiện tự kiểm tra ít nhất 1 lần đối với phương tiện đo, điều kiện thực hiện phép đo để bảo đảm lượng xăng dầu trong bán lẻ cho khách hàng phù hợp với quy định tương ứng.

Đặc biệt, từ ngày 1/7/2018, cột đo xăng dầu phải gắn thiết bị in chứng từ bán hàng để in và cung cấp chứng từ cho khách hàng, thiết bị in phải bảo đảm tình trạng kỹ thuật theo hướng dẫn của nhà sản xuất và hoạt động tốt; chỉ in được chứng từ khi kết thúc quá trình bơm xăng dầu cho khách hàng.

Các thông tin bắt buộc in trên chứng từ bán hàng gồm: Tên cơ sở bán hàng, địa chỉ; kiểu, ký hiệu, số serial của cột đo xăng dầu; phút, giờ, ngày, tháng, năm bán hàng; loại xăng dầu, số lượng, đơn giá, tổng số tiền xăng, dầu đã bán; không có cơ cấu, chức năng tác động làm thay đổi thông tin in trên chứng từ bán hàng, thay đổi đặc tính kỹ thuật đo lường của cột đo xăng dầu…

Thông tư cũng quy định về chất lượng trong kinh doanh xăng dầu gồm: lấy lẫu, niêm phong mẫu, lưu mẫu và thử nghiệm mẫu khi vận chuyển hoặc giao nhận xăng dầu; quản lý chất lượng xăng dầu nhập khẩu; quản lý chất lượng xăng dầu sản xuất, pha chế trong nước; quản lý chất lượng xăng dầu tại thương nhân phân phối, tổng đại lý; quản lý chất lượng xăng dầu tại đại lý, thương nhân nhận quyền bán lẻ và cửa hàng bán lẻ xăng dầu; quản lý chất lượng xăng dầu trong kinh doanh dịch vụ vận chuyển xăng dầu…

Hiện nay người tiêu dùng đang bị các cây xăng “móc túi” bằng nhiều thủ đoạn như đong đo thiếu, gắn chip để ăn gian, bán hàng không đúng chất lượng, xăng bị pha trộn không đúng… đã tồn tại nhiều năm nay, thường xuyên được đưa trên dư luận báo chí, tất cả đều biết nhưng đành bó tay, chịu bị móc túi. Người dân chỉ còn cách lựa chọn cây xăng tin tưởng để mua.

Mời xem bài: Kinh doanh xăng dầu gian lận và kinh nghiệm giảm “móc túi” khi mua xăng

Mong rằng sự ra đời thông tư này với sự siết chặt của các chế tài quản lý, sự công tâm của cán bộ quản lý và của các thương nhân kinh doanh xăng dầu thì người dân sẽ hạn chế được sự móc túi công khai nói trên.

Thành Long