Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, do lương cơ sở được điều chỉnh tăng từ 1/7/2018 nên quyền lợi và mức hưởng bảo hiểm y tế của chủ thẻ cũng tăng theo.

Từ đầu tháng 7, mức lương cơ sở sẽ tăng từ 1/3 triệu đồng lên 1,39 triệu đồng/tháng. Do đó, mức tiền đóng bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) và mức hưởng BHYT cũng có những thay đổi theo.

Đơn cử, hiện nay người mua BHYT tự nguyện phải trả 58,5 nghìn đồng/tháng, tức 702 nghìn đồng/năm. Từ 1/7, phí mua BHYT tăng thêm gần 49 nghìn đồng/năm lên 750,6 nghìn đồng (tương đương gần 63 nghìn đồng/tháng).

Từ 1/7, mức hưởng bảo hiểm y tế khi khám chữa bệnh tăng thêm bao nhiêu?
Từ 1/7, BHYT sẽ “trả thêm tiền” cho người bệnh. (Ảnh:

Đối với người hưởng tiền lương do Nhà nước quy định, số tiền đóng BHYT cũng thay đổi. Công thức tính như sau: Số tiền đóng bảo hiểm y tế = (Lương + các khoản phụ cấp tính theo mức lương cơ sở 1,39 triệu đồng) x 4,5%.

Việc tăng lương cơ sở cũng giúp quyền lợi và mức hưởng BHYT của chủ thẻ tham gia BHYT được gia tăng theo. Cụ thể, số tiền trả chi phí khám chữa bệnh tăng từ 7,8 triệu đồng lên 8,34 triệu đồng.

Cũng từ ngày 1/7, chi phí cho một lần khám chữa bệnh thấp hơn 15% mức lương cơ sở cũng điều chỉnh tăng từ 195 nghìn đồng lên gần 209 nghìn đồng. Ngoài ra, mức thanh toán tổng chi phí vật tư y tế cho một lần sử dụng dịch vụ kỹ thuật tăng từ 58,5 triệu đồng lên 62,55 triệu đồng.

Nguyễn Trang