Cho đến hiện nay, truyền thông trong và ngoài nước chưa có bất kỳ bức ảnh chính thức nào về cô Tập Minh Trạch khi trưởng thành. Nhà nước Trung Quốc chưa công khai hình ảnh nào về cô con gái duy nhất của ông Tập Cận Bình và bà Bành Lệ Viên.

Gần đây, trên mạng lan truyền một bức ảnh chụp bà Bành Lệ Viên và một cô gái trẻ, trên bức ảnh còn ghi dòng chữ “Bà Bành Lệ Viên và con gái Tập Minh Trạch”. Tuy nhiên, nhiều người hoài nghi rằng cô gái này trông không giống như con gái của bà Bành mà chỉ là một nhân viên tháp tùng hoặc nhân viên phiên dịch. Giới truyền thông cũng tham gia bằng cách tìm lại bức ảnh phiên dịch viên của Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường trong một đại hội nghị trước đây để đối chiếu.

Bức ảnh chụp bà Bành và một cô gái trẻ, trên ảnh có dòng chữ "
Bức ảnh chụp bà Bành và một cô gái trẻ được lan truyền trên mạng. Trên ảnh có dòng chữ “Bà Bành Lệ Viên và con gái Tập Minh Trạch”. (Ảnh: internet)
Bức ảnh cô gái làm phiên dịch cho Thủ tướng Lý Khắc Cường tại đại hội nghị trước đây. Có người cho rằng cô này có nhiều điểm giống diễn viên Triệu Vy của Trung Quốc (ảnh internet)
Bức ảnh cô gái làm phiên dịch cho Thủ tướng Lý Khắc Cường tại đại hội nghị trước đây. Có người cho rằng cô này có nhiều điểm giống diễn viên Triệu Vy của Trung Quốc (ảnh internet)
Bức ảnh cô gái làm phiên dịch cho Thủ tướng Lý Khắc Cường tại đại hội nghị trước đây. Có người cho rằng cô này có nhiều điểm giống diễn viên Triệu Vy của Trung Quốc (ảnh internet)
Bức ảnh cô gái làm phiên dịch cho Thủ tướng Lý Khắc Cường tại đại hội nghị trước đây. Có người cho rằng cô này có nhiều điểm giống diễn viên Triệu Vy của Trung Quốc (ảnh internet)
Bức ảnh cô gái làm phiên dịch cho Thủ tướng Lý Khắc Cường tại đại hội nghị trước đây. Có người cho rằng cô này có nhiều điểm giống diễn viên Triệu Vy của Trung Quốc (ảnh internet)
Bức ảnh cô gái làm phiên dịch cho Thủ tướng Lý Khắc Cường tại đại hội nghị trước đây. Có người cho rằng cô này có nhiều điểm giống diễn viên Triệu Vy của Trung Quốc (ảnh internet)

Theo secretchina

Mai Trà biên dịch

Xem thêm: