Dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán 2018, doanh nghiệp cần thông tin sớm và đầy đủ kế hoạch trả lương để người lao động rõ.

Sở Lao động Thương binh và Xã hội TP. HCM vừa có văn bản liên quan đến tình hình lương, thưởng dịp Tết.

Nội dung cần thông tin gồm tiền lương, tiền thưởng, các khoản trợ cấp, hỗ trợ cho người lao động trong dịp Tết Nguyên đán như tặng quà Tết, hỗ trợ vé tàu xe,… thời gian nghỉ Tết, nghỉ phép năm và thời điểm trả lương trả thưởng.

Doanh nghiệp thực hiện chế độ ngày nghỉ Tết Nguyên đán phải đảm bảo quy định của Bộ luật lao động và thỏa thuận trong thỏa ước lao động tập thể, hợp đồng lao động.

Nếu doanh nghiệp thực hiện ngày nghỉ Tết Nguyên đán kết hợp với ngày nghỉ phép năm cần thỏa thuận và được sự đồng ý của người lao động, công khai trong doanh nghiệp trước khi thực hiện.

Trước đó, Talentnet và Mercer – công ty tư vấn nhân sự công bố kết quả khảo sát lương năm 2017, dự báo thưởng Tết 2018 cao hơn năm trước.

Thanh Tùng