Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường có vẻ đã làm dịu lại các giọng điệu chính thức về chính sách một con nổi tiếng của Trung Quốc trong một bản báo cáo của chính phủ vừa được công bố gần đây.

Lời bình luận được phát biểu khi ông này trình bày bản báo cáo công tác hàng năm trong các cuộc họp chính trị quan trọng ở Bắc Kinh. Chúng được lý giải trong nội Trung Quốc rằng chính quyền Trung Quốc đang tái cân nhắc toàn diện chính sách này.

Cụ thể, ông Lý phát biểu vào ngày 5 tháng 3 rằng Trung Quốc sẽ “khuyến khích tái cơ cấu quản lý kế hoạch hoá gia đình”. Đây chắc chắn là một lời tuyên bố mang tính cẩn trọng. Tuy nhiên, ngày hôm sau, tờ báo có nhiều ảnh hưởng và tương đối tự do, tạp chí Tài Tân (Caixin) đã xuất bản một bài ngắn có tựa đề: “Báo cáo của Thủ tướng thể hiện rằng chính sách một con có thể bị bãi bỏ”, với tác giả Liang Jianzheng, nhà kinh tế, giáo sư ở Đại học Bắc Kinh có bằng tiến sỹ kinh tế ở Stanford.

Phân tích của ông Lý dựa trên những sự thay đổi rõ rệt trong giọng điệu của chính quyền về chủ đề này. Ngôn ngữ thông thường [đáng lẽ] sẽ là “kiên trì giữ vững chính sách cơ bản về kế hoạch hoá gia đình”. So sánh với cách tiếp cận trước đây – vốn bao gồm việc ép bỏ thai bằng bạo lực, tống tiền và nhiều loại trừng phạt khác trong cả nước – , cách nói về khuyến khích tái cơ cấu đối với hệ thống là một điều đáng để ăn mừng ở Trung Quốc.

Việc nhắc đến tái cơ cấu là một điểm quan trọng, ông Lý nói, và thể hiện rằng chính quyền đã quyết định rằng việc tiếp tục các biện pháp kiểm soát dân số đã không còn thiết thực, và rằng chính sách này có thể sẽ “dần dần biến mất vào lịch sử”.

Chính sách một con, vốn có ý định kiềm chế tăng trưởng dân số một cách nhân tạo, được áp dụng suốt từ những năm 1980. Tuy nhiên, trong tương lai gần, sự già hoá nhanh chóng của dân số và việc giảm số người trong độ tuổi lao động đang làm trầm trọng hoá sự sụt giảm kinh tế của Trung Quốc. Lực lượng lao động đã co lại trong ba năm liên tục, và có thể sẽ xấu hơn nữa trong hai thập kỷ tới.

Xem thêm:

Mặc dù các giới chức đã nới lỏng chính sách vào năm ngoái, theo đó đã cho phép các cặp vợ chồng mà có một người là con một có thể sinh hai con, thì số các gia đình thực sự đăng ký có hai con thấp hơn nhiều so với kỳ vọng – chỉ một triệu, so với hai triệu được dự đoán, báo cáo cho biết. Những cặp vợ chồng không đăng ký được cho là không có đủ điều kiện để nuôi hai con.

Dân số già hoá sẽ làm tăng gánh nặng kinh tế cho xã hội Trung Quốc, khi mà 15,5% dân số đã qua tuổi 60 và con số này đang không ngừng tăng lên.

Gánh nặng trả tiền hưu cũng vì vậy mà tăng lên trong khi nguồn quỹ lại suy giảm do sự thiếu hụt nhân công. Một cách để giải quyết vấn đề này là tăng độ tuổi nghỉ hưu – nhưng bổ sung dân số ở một tỷ lệ bền vững hơn được cho là một giải pháp được đa số mọi người cho là tốt hơn.

Lời bình luận của ông Lý Khắc Cường được nêu ra khi khoảng 12 thành viên của Đại hội Đại biểu Toàn quốc và thành viên của Hội nghị Hiệp thương Chính trị, hai bộ phận bổ trợ của Đảng hiện tiến hành họp ở Bắc Kinh, đang đưa ra bản kiến nghị yêu cầu “chính sách hai con” cho mọi gia đình.

Thêm vào đó, vào đầu tháng 3, gần 40 học giả từ các đại học và viện nghiên cứu trong cả nước đã ký vào bản kiến nghị đề xuất bỏ giới hạn sinh con.

Lu Chen, Epoch Times

V Phong biên dịch