Theo truyền thông Đại Lục đưa tin, khu vực tam giác Bắc Kinh, Thiên Tân, Hà Bắc và những vùng lân cận vẫn đang duy trì tình trạng ô nhiễm nghiêm trọng. Ngày 28/11, sương mù, khói bụi đã bao phủ trên diện tích 530.000km², tương đương với 32 thành phố Bắc Kinh gộp lại. Đến ngày 29 khói bụi đã lan đến 31 thành phố, trong đó có 23 thành phố có mức độ ô nhiễm rất nghiêm trọng.

Khu vực Bắc Kinh, Thiên Tân, Hà Bắc và khu vực lân cận có tổng cộng 70 thành phố được liệt vào danh sách thống kê. Theo thống kê ngày 28, có đến 23 thành phố được liệt vào mức có tình trạng ô nhiễm nghiêm trọng. Trong đó có Bắc Kinh, Thạch Gia Trang, Hình Đài, Lang Phường và Bảo Định là 5 thành phố có tình trạng ô nhiễm nghiêm trọng nhất. Trong đó có thành phố Hình Đài đứng đầu bảng với chỉ số AQI là 370, đứng thứ 2 là Bắc Kinh có chỉ số AQI là 308, (chỉ số AQI trên 300 là đã ở mức nguy hại).

Ngày 29/11, Khói bụi đã lan đến 31 thành phố của Trung Quốc, dự kiến tình trạng khói bui sẽ tiếp diễn trong 2 ngày tới, trong ảnh là tình trạng ô nhiễm tại Bắc Kinh. (Ảnh: Internet)
Ngày 29/11, Khói bụi đã lan đến 31 thành phố của Trung Quốc, dự kiến tình trạng khói bui sẽ tiếp diễn trong 2 ngày tới, trong ảnh là tình trạng ô nhiễm tại Bắc Kinh. (Ảnh: Internet)

Theo ông La Nghị, cục trưởng cục Bảo vệ Môi trường, từ ngày 30/11 đến ngày 2/12, tại vùng trung nam bộ của khu vực Bắc Kinh, Thiên Tân, Hà Bắc và phía tây của Sơn Đông có mức độ ô nhiễm nặng (cấp 6) cho đến rất ô nhiễm (cấp 7). Ở phía bắc của Hà Nam có mức độ ô nhiễm trung bình (cấp 5) cho đến mức độ ô nhiễm nặng (cấp 6). Khói bụi sẽ bao trùm lên 17 thành phố như: Bắc Kinh, Thiên Tân, Thạch Gia trang, Tế Nam, Trịnh Châu… Cho đến ngày 2/12 do ảnh hưởng của không khí lạnh với cường độ mạnh, khói bụi sẽ được khuếch tán và kết thúc đợt ô nghiễm khói bụi này.

Ngày 28 diện tích khói bụi đã bao phủ trên diện tích 530.000km², tương đương với diện tích của 32 thành phố Bắc Kinh gộp lại. (Ảnh: Internet)
Ngày 28 diện tích khói bụi đã bao phủ trên diện tích 530.000km², tương đương với 32 thành phố Bắc Kinh gộp lại. (Ảnh: Internet)
Ngày 28 diện tích khói bụi đã bao phủ trên diện tích 530.000km², tương đương với diện tích của 32 thành phố Bắc Kinh gộp lại. (Ảnh: Internet)
(Ảnh: Internet)
Ngày 28 diện tích khói bụi đã bao phủ trên diện tích 530.000km², tương đương với diện tích của 32 thành phố Bắc Kinh gộp lại. (Ảnh: Internet)
(Ảnh: Internet)
Ngày 28 diện tích khói bụi đã bao phủ trên diện tích 530.000km², tương đương với diện tích của 32 thành phố Bắc Kinh gộp lại. (Ảnh: Internet)
(Ảnh: Internet)
Ngày 28 diện tích khói bụi đã bao phủ trên diện tích 530.000km², tương đương với diện tích của 32 thành phố Bắc Kinh gộp lại. (Ảnh: Internet)
(Ảnh: Internet)
Ngày 28 diện tích khói bụi đã bao phủ trên diện tích 530.000km², tương đương với diện tích của 32 thành phố Bắc Kinh gộp lại. (Ảnh: Internet)
(Ảnh: Internet)

Theo Đại Kỷ Nguyên tiếng Trung
Thiên Minh biên dịch

Xem thêm:

Từ Khóa: