Công ty cổ phần Thế giới số Trần Anh vừa công bố báo cáo tài chính soát xét bán niên 2017 (niên độ bắt đầu từ 1/4/2017) và ghi nhận nhiều khoản chênh lệch đáng kể so với các báo cáo tự lập trước đó.

Cụ thể, theo báo cáo soán xét của công ty kiểm toán KPMG, doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 1.825 tỷ đồng, không thay đổi so với báo cáo công ty đã lập. Giá vốn hàng bán tăng lên gần 7 tỷ kéo theo lợi nhuận của công ty bị giảm theo mức tương ứng so với báo cáo tự lập.

Các chỉ tiêu khác trong báo cáo soán xét hầu như không có nhiều thay đổi so với báo cáo tài chính công ty tự lập: Doanh thu tài chính chưa đến 1 tỷ đồng, xấp xỉ bằng cùng kỳ năm ngoái; chi phí tài chính gần gấp đôi, lên mức 13,8 tỷ đồng. Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng nhẹ 1 tỷ đồng song chi phí bán hàng tăng 43 tỷ đồng so với cùng kỳ năm ngoái, chủ yếu do tăng chi phí mua ngoài.

Sau báo cáo soán xét, tổng số lỗ sau thuế của Trần Anh đã nâng lên mức 11,7 tỷ đồng thay vì con số 4,7 tỷ đồng công bố hồi tháng 10.

Khoản lỗ hơn 11 tỷ này đã khiến Trần Anh lần đầu tiên lâm vào tình cảnh lỗ lũy kế trên bảng cân đối kế toán. Theo nhận định của ban lãnh đạo công ty, thông tin thị trường liên quan đến thương vụ mua bán sáp nhập với Thế Giới Di Động gây ảnh hưởng đến tâm lý mua sắm của khách hàng khiến doanh thu sụt giảm, kéo theo khoản lỗ kể trên.

Sau khi đồng ý bán lại Trần Anh cho Thế giới Di động, nhân sự của Trần Anh có nhiều thay đổi khi một số vị trí chủ chốt đã phải nhường lại cho người của Thế giới Di động. Bên cạnh đó, nhiều lãnh đạo cấp cao của Trần Anh cũng đồng loạt thực hiện việc thoái vốn tại công ty.

Trần Anh là một trong những hệ thống siêu thị điện máy có quy mô lớn tại khu vực miền bắc, nằm tại các vị trí đắc địa nhưng hiệu quả hoạt động không cao. Mua lại Trần Anh, Thế Giới Di Động hy vọng có thể tận dụng được độ phủ về dữ liệu khách của Trần Anh nhằm tiếp cận khách hàng tại khu vực miền Bắc.

Thu Nguyễn (tổng hợp)