Theo thống kê của Ngân hàng Nhà nước (NHNN), tính đến thời điểm ngày 31/12/2017, tổng tài sản của hệ thống ngân hàng đã đạt trên 10 triệu tỷ đồng, tăng gần 1 triệu tỷ đồng so với thời điểm cuối năm 2016.

Nhóm ngân hàng thương mại (NHTM) nhà nước gồm AgriBank, VietinBank, Vietcombank, BIDV, Ngân hàng Xây dựng, Dầu khí Toàn cầu, Đại Dương tiếp tục giữ tỷ trọng lớn nhất với 45,7%, tương đương tổng tài sản 4,57 triệu tỷ đồng, tăng 18,34% so với hồi đầu năm.

Trong khi đó, tổng tài sản của nhóm NHTM cổ phần đạt 4,03 triệu tỷ đồng, tăng 17,69% sau một năm và chiếm trên 40% tổng tài sản hệ thống.

Các ngân hàng liên doanh và nước ngoài ghi nhận tổng tài sản đạt 954 nghìn tỷ đồng, tăng 15,19% so với đầu năm 2017.

Tổng tài sản của Ngân hàng Chính sách xã hội tăng 10,04% đạt 175 nghìn tỷ đồng; Ngân hàng Hợp tác xã tăng 9,56% đạt 29 nghìn tỷ đồng, quỹ tín dụng nhân dân tăng 13,84% lên 102 nghìn tỷ đồng. Nhóm các công ty tài chính, cho thuê tài chính ghi nhận 141.899 tỷ đồng tổng tài sản, tăng 24,07%.

Tổng tài sản hệ thống ngân hàng tại Việt Nam chính thức vượt 10 triệu tỷ đồng
Tổng tài sản hệ thống ngân hàng tại Việt Nam chính thức vượt 10 triệu tỷ đồng

Về vốn tự có, tính đến hết ngày 31/12/2017, vốn tự có toàn hệ thống ngân hàng đạt 714.106 tỷ đồng, tăng 11,64% so với hồi đầu năm.

Trái ngược với cơ cấu tổng tài sản, cán cân vốn tự có đang nghiêng về nhóm NHTM cổ phần. Tổng vốn tự có của nhóm NHTM cổ phần đạt 290.626 tỷ đồng, tăng 14,35%; trong khi con số này ở nhóm NHTM nhà nước là 254.655 tỷ đồng, tăng 10,96%.

Vốn điều lệ của các ngân hàng nhà nước đạt 147.771 tỷ đồng, chỉ tăng 0,84% so với đầu năm (năm 2016 tăng 6,89%). Trong khi đó, vốn điều lệ của các ngân hàng cổ phần đã tăng 6,94%, đạt 214.791 tỷ đồng.

Tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu (CAR) của toàn hệ thống giảm so với hồi đầu năm, nay còn 12,23%. Trong đó, CAR của nhóm ngân hàng nhà nước thấp nhất, giảm từ 9,92% đầu năm 2017 xuống còn 9,52% vào cuối năm 2017. CAR của nhóm ngân hàng cổ phần cao hơn với 11,47%.

Tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung, dài hạn toàn hệ thống là 30,65% vào cuối năm 2017, giảm 34,51% so với hồi đầu năm.

Diệu Thu