Tiến sĩ Phạm Thanh Phong được Elsevier (Hà Lan) – một trong những nhà xuất bản hàng đầu thế giới về uy tín khoa học ghi nhận là nhà bình duyệt xuất sắc. Ông còn là quyền Viện trưởng Viện Tiên tiến khoa học vật liệu, Đại học Tôn Đức Thắng.

Tiến sĩ Phạm Thanh Phong là chuyên gia bình duyệt cho nhà xuất bản Elsevier (Hà Lan) – một trong những nhà xuất bản hàng đầu thế giới về uy tín khoa học. Ông đã nghiên cứu trong lĩnh vực vật lý chất rắn và khoa học vật liệu, công bố 52 công trình trên 5 tạp chí ISI.

Hiện tiến sĩ Phong còn là quyền Viện trưởng Viện Tiên tiến khoa học vật liệu, Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU).

Theo Vnexpress, tiến sĩ Phạm Thanh Phong vừa được 5 tạp chí ISI thuộc nhà xuất bản Elsevier ghi nhận là nhà bình duyệt xuất sắc.

“Đây là vinh dự lớn mà Ban biên tập các tạp chí dành cho tôi. Vinh dự này không thuộc về cá nhân mà là cả tập thể đồng nghiệp. Họ đã tạo thuận lợi để tôi làm khoa học và thực hiện nhiều đóng góp cho chuyên ngành”, tiến sĩ Phong chia sẻ.

Tiến sĩ Việt Nam được nhà xuất bản hàng đầu thế giới vinh danh
Tiến sĩ Phạm Thanh Phong. (Ảnh: Vnexpress).

Theo các chuyên gia, bình duyệt bài báo khoa học đóng vai trò trung tâm trong quá trình xuất bản ấn phẩm khoa học. Việc này sẽ xác nhận ý nghĩa và giá trị của nghiên cứu, quyết định xem ấn phẩm ấy có xứng đáng được xuất bản trên tập san hay nhà xuất bản khoa học không.

Biên tập viên của các tạp chí khoa học thường căn cứ ý kiến bình duyệt để quyết định số phận của một công trình khoa học. Vì vậy được mời bình duyệt không chỉ là vinh dự mà còn là trách nhiệm của nhà khoa học trong cộng đồng.

Để được mời làm chuyên gia bình duyệt cho Elsevier hay các tạp chí uy tín khác, nhà khoa học phải có trình độ nghiên cứu cao, công bố khoa học nổi bật, là tác giả chính của ấn phẩm khoa học. Họ còn phải đóng góp xuất sắc, nổi bật, thường nằm trong tốp 10% nhà bình duyệt được mời trong hai năm gần nhất.

5 tạp chí ISI lớn của Elsevier gồm: Materials Science & Engineering C; Ceramics International; Journal of Alloys and Compounds; Journal of Magnetism and Magnetic Materials và Physica B: Physics of Condensed Matter đã bình chọn Tiến sĩ Phạm Thanh Phong vào danh hiệu này.

Ánh Tuyết