Một video ngắn chưa đến một phút, yêu cầu rất đơn giản, tính cả người dẫn chương trình thì có tổng cộng bao nhiêu người mặc áo blu trắng đã xuất hiện?

Tập trung nhé!

https://www.youtube.com/watch?v=6PaLGh2TOmk&feature=youtu.be

Vậy đáp án của bạn là bao nhiêu?

24
Đa số sẽ đưa ra là 24…

Nhưng rất tiếc, có tới 26 người! Tại sao?

26
Trong ảnh, từ trái sang, người thứ 2 và 3 đã khéo léo đánh tráo với người dẫn ban đầu, người thứ 4 cũng chính là người dẫn ban đầu, đã thay áo khác rồi quay trở lại vào cuối video

Bây giờ thì bạn đã hiểu phải không? Nếu chưa thì hãy xem lại video để khỏi cảm thấy bứt rứt nhé.

Một video quảng cáo của công ty nước giải khát Suntory Nhật Bản. Chưa biết công ty có bán được nhiều sản phẩm sau video này hay không, nhưng quả thật nó rất ấn tượng.

Khương Mộc biên tập

Xem thêm: