Ngày 7/7 tới đây, theo quy chế của bộ GDĐT đã ban hành, thí sinh sẽ biết kết quả thi THPT quốc gia 2017. Theo đó, thí sinh có nguyện vọng phúc khảo kết quả bài thi sẽ có 10 ngày để nộp đơn (8/7-17/7) và không phải nộp thêm lệ phí.

Được biết, tất cả các thí sinh không đồng ý với kết quả bài thi đều có thể làm đơn phúc khảo bài thi để được chấm lại.

Nếu như những năm trước, thí sinh khi nộp đơn phúc khảo phải nộp lệ phí phúc khảo, thì đến năm nay, thí sinh không phải nộp lệ phí phúc khảo, báo Lao Động đưa tin.

Các đơn vị sẽ tiếp nhận đơn phúc khảo của thí sinh trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày công bố điểm thi và chuyển dữ liệu thí sinh xin phúc khảo bài thi đến hội đồng thi.

Như vậy, hội đồng thi phải công bố và gửi kết quả phúc khảo cho thí sinh trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày hết hạn nhận đơn phúc khảo.

Kết quả chấm phúc khảo bài thi tự luận do ban thư ký hội đồng thi xử lý cụ thể như sau:

  • Nếu kết quả chấm của 2 cán bộ phúc khảo giống nhau thì lấy kết quả đó làm điểm phúc khảo.
  • Nếu kết quả chấm có sự chênh lệch thì rút bài thi giao cho trưởng ban phúc khảo tổ chức cho cán bộ thứ ba chấm trực tiếp trên bài bằng mực màu khác.
  • Nếu kết quả chấm của 2 trong 3 cán bộ chấm phúc khảo giống nhau thì lấy điểm giống nhau làm điểm phúc khảo.
  • Nếu kết quả chấm của cả 3 cán bộ chấm phúc khảo lệch nhau thì trưởng ban phúc khảo lấy điểm trung bình cộng của 3 lần chấm làm tròn đến hai chữ số thập phân làm điểm phúc khảo rồi ký tên xác nhận.
  • Đối với thí sinh sử dụng kết quả thi THPT quốc gia để xét tuyển ĐH, CĐ, nếu kết quả thi thay đổi sau khi phúc khảo sẽ được nhận thêm giấy chứng nhận kết quả thi đã cập nhật kết quả phúc khảo.

Thanh Thanh (TH)

Xem thêm:

Từ Khóa: