Ngày 12/11, Ban Giám đốc Điều hành Ngân Hàng Thế Giới (WB) phê duyệt khoản tín dụng trị giá 200 triệu USD cho Việt Nam, nên hơn 5 triệu người sống tại các vùng nông thôn, vùng núi nghèo nhất Việt Nam sẽ được tiếp cận với nguồn nước sạch và điều kiện vệ sinh môi trường tốt hơn.

Khoản tín dụng này sẽ hỗ trợ mở rộng Chương trình Nước sạch và Vệ sinh môi trường với mục tiêu tăng cường cung cấp nước sạch cho 255 nghìn hộ gia đình, cải thiện vệ sinh môi trường và cấp nước cho 2.720 trường học và trạm xá tại 21 tỉnh vùng núi phía Bắc và Tây Nguyên.

Bà Victoria Kwakwa, Giám đốc Quốc gia WB tại Việt Nam nói, “Nhìn chung, Việt Nam đã có nhiều tiến triển trong việc mở rộng cung cấp nước sạch và vệ sinh môi trường tốt nhưng vẫn còn tồn tại khoảng cách vùng miền” và “Tại các vùng còn lạc hậu, tình trạng thiếu dịch vụ cơ bản và thói quen vệ sinh kém đã dẫn đến nhiều vấn đề về sức khỏe nghiêm trọng như tỷ lệ mắc bệnh tiêu chảy và kí sinh trùng cao hay chậm phát triển trong nhóm trẻ em dân tộc thiểu số.

Chương trình nhằm hỗ trợ Chương trình Mục tiêu quốc gia về Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn và quyết tâm thực hiện Mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ đã thực hiện từ hàng chục năm nay cũng như các Mục tiêu Phát triển bền vững mới.

Công cụ tài chính sáng tạo của WB với tên gọi “Giải ngân dựa trên kết quả” gắn trực tiếp việc giải ngân với kết quả có thể xác minh được. Đây là chương trình giải ngân dựa trên kết quả thứ 3 do WB tài trợ tại Việt Nam. Khoản tín dụng này do Hiệp hội Phát triển Quốc tế (IDA) cấp, là nguồn vốn ưu đãi của Nhóm WB cho các nước nghèo nhất. Chính phủ Việt Nam sẽ cung cấp 25,5 triệu USD vốn đối ứng cho dự án này.

200 triệu USD, tương đương 4.400 tỷ đồng, tương đương gần bằng kinh phí xây trụ sở  hành chính mới của Khánh Hòa hoặc Hải Dương. Tức là con số rất lớn, nhưng buồn là các tổ chức tài chính quốc tế, các tổ chức phi chính phủ nước ngoài họ lo cho người nghèo, lo nước sạch, môi trường, thế nên ngân sách mình ỉ lại, chỉ lo đi xây trụ sở hành chính, làm tượng đài hoành tráng hàng nghìn tỷ.

Thành Long

Xem thêm: