Theo báo cáo tình hình kinh tế – xã hội tháng 01 năm 2015 của Tổng cục Thống kê cho biết tình hình kinh tế đầu năm vẫn duy trì ổn định. Cán cân xuất nhập khẩu nhập siêu, ước tính tháng Một nhập siêu 0,5 tỷ USD. Trong đó, khu vực kinh tế trong nước nhập siêu gần 1,2 tỷ USD; khu vực có vốn đầu tư đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) xuất siêu 690 triệu USD. 

Xuất khẩu 12,9 tỷ USD

Xuất khẩu tháng 1/2015 cả nước ước tính đạt 12,9 tỷ USD, tăng 0,2% so với tháng trước, bao gồm khu vực kinh tế trong nước đạt 4,4 tỷ USD, tăng 3,2%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (không kể dầu thô) đạt 8,2 tỷ USD, tăng 0,1%; dầu thô đạt 290 triệu USD, giảm 30%, chủ yếu do giá xuất khẩu dầu thô giảm 21,1% so với tháng trước. Một số mặt hàng xuất khẩu đạt kim ngạch tăng cao so với tháng trước: Điện thoại các loại và linh kiện tăng 34,6%; hạt tiêu tăng 20,2%; gạo tăng 13,3%; điện tử, máy tính và linh kiện tăng 10,9%; sắn và sản phẩm của sắn tăng 8,4%. Một số mặt hàng xuất khẩu có kim ngạch giảm nhiều: Rau quả giảm 31,9%; than đá giảm 31,6%; dầu thô giảm 30%; thủy sản giảm 20,8%; hóa chất giảm 19,8%; chè giảm 17,7%; xăng dầu giảm 16,8%; sản phẩm chất dẻo giảm 13,3%; sắt thép giảm 12,5%; hạt điều giảm 12,4%.

Về thị trường hàng hóa xuất khẩu tháng 1/2015: Hoa Kỳ tiếp tục là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch ước tính đạt 2,6 tỷ USD, tăng 12% so với cùng kỳ năm 2014; EU đạt 2,4 tỷ USD, tăng 10,5%; ASEAN đạt 1,5 tỷ USD, tăng 3,7%; Trung Quốc đạt 1,4 tỷ USD, giảm 2,5%. Nhật Bản đạt1,3 tỷ USD, tăng 4,9%; Hàn Quốc đạt 610 triệu USD, tăng 13,5%.

Nhập khẩu 13,4 tỷ USD

Kim ngạch hàng hóa nhập khẩu tháng 1/2015 ước tính đạt 13,4 tỷ USD, giảm 4,5% so với tháng trước, bao gồm khu vực đầu tư nước ngoài đạt 7,8 tỷ USD, giảm 2,4%; khu vực kinh tế trong nước đạt 5,6 tỷ USD, giảm 7,3%. Một số mặt hàng có kim ngạch nhập khẩu giảm nhiều: Lúa mỳ giảm 33%; dầu mỡ động thực vật giảm 25,4%; tân dược giảm 25%; sắt thép giảm 22,1%; xăng dầu giảm 19,2%; ô tô giảm 19% (ô tô nguyên chiếc giảm 33,5%); hóa chất giảm 18,4%; chất dẻo giảm 13,4%; giấy các loại giảm 10,5%.

Thị trường hàng hóa nhập khẩu tháng 1/2015: Trung Quốc vẫn là thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch ước tính đạt 4,2 tỷ USD, chiếm 31% kim ngạch nhập khẩu, tăng mạnh với 47,1% so với cùng kỳ năm 2014; ASEAN đạt 2 tỷ USD, tăng 26,6%; Hàn Quốc đạt 1,9 tỷ USD, tăng 12,6%; Nhật Bản đạt 1,2 tỷ USD, tăng 66,6%; EU đạt 788,2 triệu USD, tăng 32,4%; Hoa Kỳ đạt 580 triệu USD, tăng 34,1%.

Cán cân thanh toán nhập siêu 0,5 tỷ USD

Tháng 1/2015 nhập siêu ước tính 0,5 tỷ USD, trong khi tính chung năm 2014, xuất siêu đạt 2,1 tỷ USD. Nhập siêu tháng Một bằng 3,9% kim ngạch hàng hóa xuất khẩu, trong đó khu vực kinh tế trong nước nhập siêu gần 1,2 tỷ USD; khu vực có vốn đầu tư đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) xuất siêu 690 triệu USD.

Thành Tâm