Tháng đầu tiên của năm mới dần trôi qua,Tết Nguyên đán đã cận kề, thời tiết thuận lợi, không bị rét đậm, rét hại như các năm trước, nhưng tình hình kinh tế vẫn khó khăn, có vẻ như vẫn chưa thực sự thoát khỏi đáy. Theo báo cáo tình hình kinh tế – xã hội tháng 01 năm 2015 của Tổng cục Thống kê cho biết chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tháng Một ước tính giảm 2,8% so tháng trước. Số doanh nghiệp (DN) gặp khó khăn, tạm ngừng hoạt động là 9.772 doanh nghiệp, tăng 22,9% so cùng kỳ năm trước.

Báo cáo cũng cho biết tháng 01/2015, số doanh nghiệp thành lập mới của cả nước là 6.867 doanh nghiệp với số vốn đăng ký 31,7 nghìn tỷ đồng, xấp xỉ cùng kỳ năm trước về số doanh nghiệp và giảm 27,5% về số vốn đăng ký. Tỷ trọng vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp trong tháng đạt 4,6 tỷ đồng, giảm 20,4%; số lao động đăng ký của các doanh nghiệp thành lập mới là 103, 5 nghìn người, giảm 7,4%.

Trong tháng Một, một số ngành, lĩnh vực hoạt động có sự gia tăng về doanh nghiệp thành lập mới so với cùng kỳ năm trước thuộc về nghệ thuật, vui chơi và giải trí tăng 147,6%; giáo dục và đào tạo tăng 44,9%; kinh doanh bất động sản tăng 41,9%; dịch vụ việc làm, du lịch, cho thuê máy móc thiết bị, đồ dùng và các dịch vụ hỗ trợ khác tăng 30,8%. Một số ngành có số doanh nghiệp thành lập mới giảm so với cùng kỳ năm trước là y tế và hoạt động trợ giúp xã hội giảm 42,9%; sản xuất, phân phối điện, nước, ga giảm 36,9%; khai khoáng giảm 19%; bán buôn; bán lẻ; sửa chữa ô tô, xe máy giảm 14,6%.

Số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, chấm dứt hoạt động kinh doanh trong tháng của cả nước là 993 doanh nghiệp. Số doanh nghiệp gặp khó khăn, tạm ngừng hoạt động là 9.772 doanh nghiệp, tăng 22,9% so cùng kỳ, trong đó 3.367 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động có thời hạn; 6.405 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ đóng mã số doanh nghiệp hoặc không đăng ký. Tổng số là 10.765 doanh nghiệp khó khăn, giải thể. Con số gần 11.000 doanh nghiệp gặp khó khăn, tạm ngừng hoạt động này là quá lớn so với năm 2014.

Năm 2014, là năm nền kinh tế rất khó khăn có 68.000 DN giải thể, bình quân chỉ có 5.600 DN/tháng.

Năm 2015 bên cạnh những tín hiệu có vẻ tốt đẹp, vậy mà tháng Một đã có gần 11.000 DN giải thể, gấp đôi số DN giải thể bình quân năm 2014, là con số cao nhất từ trước đến nay, bình quân 360 DN giải thể trong 1 ngày. Đây thực sự là một con số khủng khiếp, rất đáng lo ngại ngay những ngày đầu năm.

Thành Tâm