Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, trong tháng 10 nền kinh tế xuất siêu 500 triệu USD thay vì con số nhập siêu 100 triệu USD như ước tính của Tổng cục Thống kê. Nhập siêu 10 tháng đầu năm gần 3,6 tỷ, khu vực kinh tế trong nước nhập siêu hơn 13,8 tỷ USD.

Cụ thể, trong tháng 10 kim ngạch xuất khẩu của hàng hóa của cả nước đạt gần 14,314 tỷ USD, tăng 3,6% so với tháng trước. Lũy kế 10 tháng đầu năm kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của cả nước đạt gần 134,410 tỷ USD, tăng 8,3% so với cùng kỳ 2014.

Trong khi đó kim ngạch nhập khẩu hàng hóa tháng 10 của cả nước đạt hơn 13,814 tỷ USD, giảm 1,6% so với tháng trước; lũy kế 10 tháng đạt 137,989 tỷ USD, tăng 13,7% so với cùng kỳ 2014.

Như vậy, trong tháng 10 nền kinh tế xuất siêu 500 triệu USD thay vì con số nhập siêu 100 triệu USD như ước tính trước đó của Tổng cục Thống kê. Nhờ đó, 10 tháng đầu năm nhập siêu của cả nước chỉ ở mức gần 3,6 tỷ USD thay vì con số 4,1 tỷ USD như ước tính của Tổng cục Thống kê.

Xét riêng khối DN có vốn đầu tư nước ngoài (FDI), kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của khối này trong tháng 10 đạt hơn 9,846 tỷ USD, tăng 2,1% so với tháng trước; lũy kế 10 tháng đạt gần 91,764 tỷ USD, tăng 19,4% so với cùng kỳ 2014.

Trong khi kim ngạch nhập khẩu hàng hóa tháng 10 của khối này đạt gần 8,227 tỷ USD, giảm 3,3% so với tháng trước; lũy kế 10 tháng đạt gần 81,549 tỷ USD, tăng 18,5% so với cùng kỳ năm 2014.

Như vậy, trong tháng 10 khối DN FDI tiếp tục xuất siêu hơn 1,6 tỷ USD, nâng mức xuất siêu trong 10 tháng đầu năm lên hơn 10,2 tỷ USD. Có nghĩa 10 tháng đầu năm, khu vực kinh tế trong nước nhập siêu hơn 13,8 tỷ USD.

Thành Long

Xem thêm: