Có lẽ không ít người đã sử dụng thẻ bảo hiểm y tế liên tục trên 5 năm, tuy nhiên, bạn có biết được những quyền lợi gì mà mình sẽ được hưởng khi đạt tới cột mốc này?

Theo Luật Bảo hiểm y tế (BHYT) sửa đổi, từ 1/1/2015, các trường hợp người có Thẻ BHYT đã tham gia BHYT từ đủ 5 năm liên tục trở lên, có số tiền cùng chi trả chi phí KCB đúng tuyến trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở (khoảng 6.900.000 đồng) thì sẽ được hưởng 100% chi phí KCB.

Quy định này chỉ được tính trong một năm dương lịch (Căn cứ vào Khoản 1, điểm d, Điều 9 Quyết định 1399/QĐ-BHXH, ngày 22/12/2014 của BHXH Việt Nam). 

the bao hiem y te - 1

Bạn cần những điều kiện gì để nhận được quyền lợi ở quy định này? 

– Thẻ BHYT của bạn đã đủ thời hạn tham gia liên tiếp 5 năm và có dòng chữ như ở hình trên.

– Số tiền cùng chi trả chi phí KCB đúng tuyến trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở (khoảng 6.900.000 đồng). Lưu ý là chi phí này chỉ tính trong cùng 1 năm.

the bao hiem y te - 2

Vậy nếu bạn đã tham gia BHYT đủ 5 năm liên tiếp mà vẫn chưa có dòng chữ đó trên thẻ thì làm thế nào?

Bạn chỉ cần tới cơ quan BHXH nơi mình tham gia nộp hồ sơ và nhận kết quả để yêu cầu được đổi thẻ. Do phải có thời gian giám định hồ sơ nên nhanh nhất là một ngày và chậm nhất là 10 ngày, cơ quan BHXH sẽ có câu trả lời cho bạn.

Bảo Nguyên tổng hợp

Xem thêm:

Từ Khóa: