Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý IV và cả năm 2014. Theo đó, doanh thu thuần của Petrolimex giảm 4,2%, lỗ 1.325,9 tỷ đồng chi riêng quý IV/2014, lỗ nặng trong quý IV đã dẫn đến hệ lụy là cả năm lỗ 350,6 tỷ đồng, trái ngược hẳn với kết quả của năm 2013 là lãi 1.377,9 tỷ đồng, trong đó riêng quý IV/2013 lãi 295,6 tỷ đồng. 

Các con số đáng lưu ý trong báo cáo tài chính 

Một điểm đáng lưu ý trong báo cáo tài chính hợp nhất 2014 của tập đoàn Petrolimex là doanh thu hoạt động tài chính giảm 26,3% còn 180,7 tỷ đồng nhưng chi phí tài chính lại tăng mạnh 2,5 lần cùng kỳ, lên 748 tỷ đồng (mặc dù chi phí lãi vay chỉ bằng 52% cùng kỳ với 168 tỷ đồng). 

Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp lần lượt tăng 25,1% và 13,4% lên 1.647,2 tỷ đồng và 170 tỷ đồng đã góp phần khiến lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh của Petrolimex quý cuối cùng năm 2014 âm 1.468,4 tỷ đồng. Con số này cho thấy một khoảng cách quá xa so với số liệu cùng kỳ năm ngoái là 173,2 tỷ đồng cho lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh quý IV/2013.

Phần lợi nhuận khác đóng góp 269,8 tỷ đồng, tăng 37,6% và phần lãi trong công ty liên kết, liên doanh đạt 113,9 tỷ đồng, tăng gần 57% tuy nhiên vẫn không cải thiện được đáng kể tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (quý IV/2014 âm 1.084,8 tỷ đồng; cùng kỳ có lãi 442 tỷ đồng).

Trong quý IV, công ty mẹ Petrolimex lỗ nặng 782,4 tỷ đồng (gấp 8,4 lần mức lỗ cùng kỳ 2013) và khiến mức lãi cả năm giảm còn 67,3 tỷ đồng (bằng khoảng 1/10 cùng kỳ)

Còn tại báo cáo tài chính riêng Công ty mẹ, trong quý IV, công ty mẹ Petrolimex lỗ nặng 782,4 tỷ đồng (gấp 8,4 lần mức lỗ cùng kỳ 2013) và khiến mức lãi cả năm giảm còn 67,3 tỷ đồng (bằng khoảng 1/10 cùng kỳ).

Petrolimex giải trình nguyên nhân thua lỗ

Theo giải trình của Petrolimex, lỗ quý IV công ty mẹ gấp hơn 8 lần cùng kỳ là do trong quý IV, giá xăng dầu thế giới giảm liên tục với biên độ lớn. Sự biến động này nằm ngoài dự báo, nên ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả kinh doanh của các công ty khai thác cũng như kinh doanh mặt hàng xăng dầu.

Ngoài ra, Petrolimex cho rằng con số lỗ này cũng do cách tính toán số liệu được quy định tại Nghị định 83 về kinh doanh xăng dầu của chính phủ, có hiệu lực thi hành từ 1/11/2014, trong đó quy định công thức tính giá cơ sở được tính bình quân của 15 ngày sát với ngày tính giá của chu kỳ dự trữ xăng dầu, trong khi đó Petrolimex luôn phải đảm bảo tồn kho dự trữ tối thiểu là 30 ngày dẫn đến kết quả kinh doanh quý IV/2014 bị lỗ. Petrolimex bổ sung thêm là lợi nhuận hoạt động tài chính lỗ là do Công ty mẹ trích lập dự phòng đầu tư vào các công ty con, công ty liên doanh, liên kết và lỗ do chênh lệch tỷ giá phát sinh trong kỳ.

Hiện tại, Petrolimex có 42 công ty xăng dầu thành viên (sở hữu 100% vốn) và có 27 công ty con do Petrolimex nắm quyền chi phối, trong đó có 1 công ty liên doanh với đối tác nước ngoài, 1 công ty TNHH 100% vốn tại Singapore và 1 công ty TNHH 100% vốn tại Lào.

Liên quan đến kết quả kinh doanh lỗ nặng của báo cáo hợp nhất, ngoài các nguyên nhân kể trên, Petrolimex còn cho biết, do các công ty con kinh doanh trong lĩnh vực xăng dầu cũng bị tác động trực tiếp của diễn biến giá dầu giảm trong quý IV/2014 nên phát sinh lỗ, ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả kinh doanh hợp nhất toàn Tập đoàn.

Phản bác

Tuy nhiên, trước đó, lý do trên của Petrolimex đã nhiều lần bị các chuyên gia lên tiếng phản bác mạnh mẽ. Ông Ngô Trí Long (Phó Giáo sư, tiến sĩ kinh tế) cho rằng lý do trên không chấp nhận được. Ông cho biết “Dự trữ 30 ngày thì doanh nghiệp xăng dầu cũng chỉ phải dự trữ có một lần với một mức cố định năm trước cũng như năm sau nếu không sẽ gây đứt đoạn trong phục vụ lưu thông.

“Thường thì người ta ký hợp đồng giao trước 3 tháng cho nên là lãnh đạo doanh nghiệp nhập khẩu xăng dầu, ông ta phải có sự nhạy cảm, phán đoán trước được những biến động về giá nhằm giảm thiểu rủi ro và đảm bảo doanh nghiệp có lợi nhất.

“Hơn nữa, khi nhà nước quy định 15 ngày điều chỉnh giá một lần, trong suốt quá trình chuẩn bị điều chỉnh ấy doanh nghiệp xăng dầu vẫn bán theo giá cũ, chứ không phải mua về là bán ngay theo giá mới. Như vậy, ở đây là nhập bao nhiêu thì bán bấy nhiêu, không phải nhập về để dự trữ”.

Ông giải thích thêm: “Cách nói trên chỉ là nguỵ biện, nói với những người không biết mà thôi. Có thời gian doanh nghiệp xăng dầu lãi hơn 1.000 đồng/lít mà nhà nước vẫn chưa điều chỉnh giá vì phải đợi 15 ngày, khi ấy lãi của doanh nghiệp xăng dầu là bao nhiêu?

Cách nói trên chỉ là nguỵ biện, nói với những người không biết mà thôi

– Ông Ngô Trí Long, Phó Giáo sư, tiến sĩ kinh tế

“Khi giá liên tục tăng, tại sao Petrolimex không kêu dự trữ 30 ngày được lãi bao nhiêu mà bây giờ khi giá giảm lại kêu lỗ? Hơn nữa, giá xăng dầu trong nước giảm chưa tương xứng với giá thế giới, trong khi giá xăng dầu thế giới giảm tới 50% thì giá trong nước mới giảm được hơn 30%, tại sao các ông ấy lại kêu lỗ?”.

Bên cạnh đó, ông Lê Xuân Trường – Trưởng Khoa Tại chức – Học viện tài chính lập luận rằng đúng là có chênh lệch về chu kỳ dự trữ xăng dầu với chu kỳ xác định giá cơ sở. Khi giá nhập khẩu thực tế liên tục giảm mạnh và giảm đều thì có thể ảnh hưởng làm cho giá cơ sở cao hơn giá bán lẻ. Tuy nhiên, ngay cả khi giá cơ sở cao hơn giá bán lẻ doanh nghiệp chưa chắc đã lỗ vì trong giá cơ sở đã có lợi nhuận định mức. Chỉ khi giá bán lẻ thấp hơn giá cơ sở trừ lợi nhuận định mức thì doanh nghiệp mới lỗ. Nếu đúng như vậy, doanh nghiệp phải chứng minh được bằng con số cụ thể để được sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu.

Tuy nhiên, ông cũng nhấn mạnh rằng còn có hai vấn đề khác cần lưu tâm: Thứ nhất đó là cần kiểm tra để đảm bảo rằng doanh nghiệp đã quản lý tốt chi phí, không phát sinh các khoản chi phí gây lãng phí; thứ hai là lãnh đạo doanh nghiệp cần thực hiện tốt nhiệm vụ quản trị kinh doanh trong nền kinh tế thị trường bằng việc vận dụng các nghiệp vụ giao dịch kỳ hạn để giảm thiểu rủi ro về biến động giá.

Dựa trên số liệu báo cáo tài chính vừa công bố thì chúng ta thấy rằng cả chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp đều tăng, và có lẽ là Petrolimex cũng chưa vận dụng được các nghiệp vụ giao dịch kỳ hạn để làm giảm tác động tiêu cực từ việc giảm giá xăng dầu. Với xu hướng giá xăng dầu như hiện nay, có lẽ Petrolimex sẽ phải tìm ra các cách thức thực hiện quản lý hoạt động kinh doanh của cả tập đoàn trong năm 2015 để tránh tình trạng lỗ như năm 2014.

Nhật Hạ tổng hợp