Tập đoàn Central Group của Thái Lan mới nộp 500 tỷ đồng tiền thuế chuyển nhượng hệ thống siêu thị BigC Việt Nam từ Tập đoàn Casino của Pháp trong tổng số hơn 2.000 tỷ đồng phải nộp.

Đó là thông tin được Tổng cục Thuế vừa đưa ra, trong đó cũng cho biết số tiền trên gồm 380 tỷ đồng tiền thuế chuyển nhượng và 120 tỷ đồng tiền nghĩa vụ thuế năm 2008.

Tổng cục Thuế cho biết Central Group đã kê khai tổng số tiền thuế phải nộp là 2.034 tỷ đồng, gồm 1.914 tỷ đồng tiền thuế chuyển nhượng và 120 tỷ đồng tiền thuế phát sinh trong hoạt động sản xuất kinh doanh từ năm 2008. Số tiền phát sinh này lẽ ra phải do Tập đoàn Casino trả, nhưng do tập đoàn của Thái Lan mua lại nên phải kế thừa toàn bộ quyền lợi và nghĩa vụ của chủ cũ.

Central Group cho biết họ đang chờ tiền chuyển từ Thái Lan sang để nộp số thuế còn lại và cam kết sẽ nộp hết số tiền đó trong tháng 8 này.

Central Group mua lại Big C từ cuối tháng 4, nhưng tới cuối tháng 7/2016 mới kê khai thuế. Sự chậm chễ này, theo cơ quan thuế, là do khi đàm phán chuyển nhượng 2 bên không làm rõ điều khoản đơn vị nào phải thực hiện nghĩa vụ thuế liên quan. Do đó, tập đoàn của Thái Lan phải kế thừa thực hiện các nghĩa vụ liên quan.

Hệ thống siêu thị BigC Việt Nam được Tập đoàn Casino chuyển nhượng cho Tập đoàn Central Group với giá 1 tỷ Euro, bao gồm các khoản nợ tài chính thuần tại thời điểm 31/12/2015 và cổ phần tại các đơn vị liên doanh. Giá trị nhận được của Casino cho thương vụ này khoảng 920 triệu Euro.

Tuy nhiên, chỉ sau khi chủ sở hữu mới của BigC hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ thuế, phía Việt Nam mới đồng ý cho Central Group chuyển đổi chủ sở hữu với hệ thống siêu thị này.

Hạo Nhân