Sáng 2/6/2015, tại Hà Nội, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã tổ chức Hội nghị thúc đẩy tăng trưởng tín dụng xanh và quản lý rủi ro môi trường & xã hội trong hoạt động cấp tín dụng.

Hội nghị có sự tham gia của đại diện các Vụ, Cục, chi nhánh NHNN, các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài; Đại diện Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài nguyên và Môi trường và các tổ chức quốc tế như GIZ Việt Nam; IFC Việt Nam; Cục Liên bang kinh tế Thụy Sĩ (SECO) Việt Nam; Quỹ Bảo vệ môi trường…

Biến đổi khí hậu, tình hình cạn kiệt tài nguyên thiên nhiên, môi trường ô nhiễm đang ảnh hưởng đến sự ổn định môi trường sống của con người, đây là vấn đề mà tất cả các quốc gia quan tâm. Ở Việt Nam, Chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu và cập nhật các kịch bản đối phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng cao đang được chính phủ quan tâm. Chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu cũng nhấn mạnh mối liên hệ giữa biến đổi khí hậu và sự phát triển bền vững, đồng thời thừa nhận biến đổi khí hậu là một thách thức chung, đòi hỏi sự chung tay của toàn xã hội, bao gồm chính phủ, khu vực tư nhân, các tổ chức xã hội và các tổ hợp địa phương.

Tăng trưởng xanh được xác định là phương thức thúc đẩy quá trình tái cơ cấu kinh tế theo định hướng sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên thiên nhiên, giảm khí thải nhà kính thông qua các hoạt động nghiên cứu, ứng dụng công nghệ hiện đại, phát triển hạ tầng để cải thiện tính hiệu quả của nền kinh tế, ứng phó với biến đổi khí hậu, góp phần giảm nghèo và tạo động lực tăng trưởng kinh tế theo hướng bền vững.

Chính phủ có Quyết định 1393/QĐ-TTg về Chiến lược tăng trưởng xanh thời kỳ 2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2050. NHNN cũng đã ban hành Chỉ thị số 03/CT-NHNN ngày 24/3/2015 về thúc đẩy tăng trưởng tín dụng xanh và quản lý rủi ro môi trường và xã hội trong hoạt động cấp tín dụng, đồng thời cũng đang xây dựng Kế hoạch hành động của ngành Ngân hàng nhằm góp phần và hỗ trợ thực hiện Chiến lược tăng trưởng xanh của quốc gia. Đây được coi là những bước đi đầu tiên trong định hướng hoạt động ngân hàng hướng tới mục tiêu Quốc gia về tăng trưởng xanh và phát triển bền vững. Hoạt động của các tổ chức tín dụng của Việt Nam trong những năm qua, với sự hỗ trợ của các tổ chức quốc tế đã có nhiều hoạt động nhằm thực hiện các chương trình tín dụng để hướng tới thực hiện theo các tiêu chuẩn tín dụng xanh và bảo vệ môi trường.

Toàn cảnh Hội nghị

Tiến sĩ Michael Krakowski – Cố vấn trưởng Chương trình Cải cách kinh tế vĩ mô/Tăng trưởng xanh (GIZ) chia sẻ, việc triển khai chiến lược tăng trưởng xanh đòi hỏi sự hợp tác chặt chẽ của tất cả các cơ quan. Việc ban hành Chỉ thị số 03/CT-NHNN của NHNN là thực sự cần thiết, thể hiện sự cam kết mạnh mẽ, kịp thời của NHNN đối với tăng trưởng xanh. Theo Chỉ thị này thì ngành Ngân hang cần phải chú ý đến các vấn đề về bảo vệ môi trường, nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên, hiệu quả năng lượng trong quá trình cung cấp tín dụng cho các ngành kinh tế, cần phải ưu tiên tín dụng cho những doanh nghiệp tích cực trong việc bảo tồn phát triển, sử dụng hiệu quả các nguồn tài nguyên thiên nhiên. Các tổ chức tín dụng cũng phải thiết lập và thực hiện các biện pháp để thúc đẩy tăng trưởng tín dụng xanh và khuyến khích các hoạt động kinh doanh theo hướng thân thiện với môi trường và xã hội.

Tiến sĩ Michael Krakowski cho biết thêm: Trên thực tế, trước khi NHNN ban hành Chỉ thị này thì một số ngân hàng trong nước cũng đã thể hiện mối quan tâm tới tín dụng xanh thông qua áp dụng hệ thống quản lý rủi ro môi trường – xã hội và tích hợp hệ thống này vào trong quy trình, thủ tục cấp tín dụng của ngân hàng. Tuy nhiên, sẽ phải có một thời gian để thấy tín dụng xanh trở thành thông lệ chung của ngành Ngân hàng. Chính phủ CHLB Đức thông qua GIZ cam kết tiếp tục đồng hành cùng các đối tác trong quá trình này và tích cực hỗ trợ khu vực tài chính Việt Nam để đáp ứng với những thách thức mới của quá trình phát triển bền vững cũng như quá trình hội nhập quốc tế sâu rộng, tạo điều kiện để phát triển xanh hóa nền kinh tế Việt Nam.

Đại diện SECO Việt Nam cũng cho biết, SECO sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam trong việc xây dựng khuôn khổ chính sách môi trường để đảm bảo tăng trưởng bền vững với tất cả mọi người, nâng cao năng suất, năng lực cạnh tranh cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Sự hợp tác với NHNN và IFC tiếp tục là trọng tâm trong chiến lược phát triển của SECO.

Tại Hội nghị, ông Phạm Hoàng Mai – Vụ trưởng Vụ Khoa học, Giáo dục, Tài nguyên và Môi trường, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã giới thiệu tổng quan về Chiến lược tăng trưởng xanh và Chương trình hành động quốc gia về tăng trưởng xanh; Nhu cầu cho tài chính phục vụ Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh đến năm 2020; Nguồn vốn ODA, nguồn vốn từ các tổ chức quốc tế tài trợ cho vấn đề môi trường và khí hậu và việc chuẩn bị tiếp nhận nguồn vốn của Quỹ khí hậu xanh (GCF).

Theo ông Nguyễn Mạnh Hùng, Viện Chiến lược ngân hàng, NHNN, kinh tế xanh, tăng trưởng xanh, ngân hàng xanh, tín dụng xanh là xu thế chung các nước trên thế giới hướng tới để đảm bảo phát triển bền vững quốc gia. Phát triển tín dụng xanh cũng là yêu cầu cần thiết để các ngân hàng tránh được rủi ro về môi trường, xã hội. Với tư cách là người cho vay, ngân hàng có vai trò lớn trong việc hướng dòng vốn đầu tư vào các dự án sản xuất – kinh doanh thân thiện với môi trường. Tuy nhiên, chi phí đầu tư, giá thành sản phẩm của các dự án thân thiện với môi trường thường cao. Điều này có thể làm hạn chế khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp và của quốc gia. Vì vậy, tín dung xanh có thể phát triển khi có khung chính sách với các công cụ thực hiện có hiêu quả.

Đại diện của IFC Việt Nam, ông Alexander Indorf – Trưởng nhóm Môi trường và Xã hội vùng Đông Á của IFC cũng chia sẻ tới các đại biểu kinh nghiệm thế giới trong quản trị rủi ro môi trường và xã hội trong hoạt động cấp tín dụng. Theo ông Alexander Indorf, ngành Ngân hàng ở Việt Nam đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển bền vững và thực hiện hóa chiến lược tăng trưởng xanh của Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2050. Một nghiên cứu khảo sát do IFC và NHNN thực hiện năm 2012 cho thấy, nhiều ngân hàng chưa nhận thức đầy đủ về rủi ro môi trường xã hội có thể ảnh hướng đến kết quả hoạt động tài chính của ngân hàng, qua đó ảnh hưởng đến tín dụng ngân hàng. Vì vậy, IFC đang hỗ trợ NHNN hướng tới sự phát triển bền vững hơn. Sự hỗ trợ của IFC bắt đầu từ chính sách, trong đó IFC hợp tác với NHNN để thúc đẩy các hoạt động cho vay trong ngân hàng một cách bền vững hơn bằng cách áp dụng các tài liệu hướng dẫn, công cụ để quản lý rủi ro môi trường – xã hội, IFC cũng khuyến nghị các ngân hàng Việt Nam tiếp tục củng cố công tác quản lý rủi ro, cải thiện năng lực cạnh tranh, thu hút thêm các khách hàng mới và hỗ trợ mở rộng xuyên biên giới thông qua việc áp dụng các chuẩn mực về môi trường xã hội.

Thành Long