Ngân hàng Nhà nước (NHNN) mới công bố đến ngày 15/6/2015, tín dụng trong nền kinh tế tăng 5,78% so với đầu năm và tăng 18,98% so với cùng kỳ năm trước.

Để đạt các chỉ tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế năm 2015 như GDP tăng khoảng 6,2%, chỉ số giá tiêu dùng tăng 5%, kim ngạch xuất khẩu tăng 10%, tỉ lệ nhập siêu 5%, tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội chiếm 30-32% GDP thì định hướng tăng trưởng tín dụng của cả nước năm 2015 là khoảng 13-15%. Như vậy, về số lượng thì có thể đạt mục tiêu tăng trưởng tín dụng nhằm hỗ trợ tốt cho sản xuất.

Theo báo cáo, tính đến ngày 15-6, tín dụng cho nền kinh tế tăng 5,78% so với đầu năm 2015 và tăng 18,98% so với cùng kỳ năm 2014. Đây là tỷ lệ tăng cao so với cùng kỳ các năm trong giai đoạn từ 2012 đến 2014.

Trong 4 tháng đầu năm nay, tín dụng tăng trưởng khoảng 3,69%, và lên đến 4,26% tính đến gần cuối tháng 5, nhưng đến giữa tháng 6-2015 đã tăng lên 5,78%.

NHNN đã ban hành Chỉ thị số 01/CT-NHNN ngày 27/01/2015 về tổ chức thực hiện chính sách tiền tệ và đảm bảo hoạt động ngân hàng an toàn, hiệu quả năm 2015, nhằm mục tiêu kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế ở mức hợp lý, đồng thời đảm bảo an toàn hoạt động của các tổ chức tín dụng.

Để thúc đẩy tăng trưởng tín dụng, NHNN đã chỉ đạo các ngân hàng triển khai các biện pháp tháo gỡ khó khăn cho nền kinh tế, tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng tiếp cận nguồn vốn tín dụng ngân hàng, góp phần khơi thông dòng tín dụng, tập trung vào các lĩnh vực ưu tiên và một số chương trình kinh tế trọng điểm, phù hợp với tính đặc thù về ngành nghề và lĩnh vực sản xuất, kinh doanh cũng như yêu cầu nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế.

Theo NHNN, nông nghiệp nông thôn là lĩnh vực ưu tiên được ngành ngân hàng tích cực đầu tư, với dư nợ đến ngày 30-6 tăng 7,71% so với cuối năm 2014.

Đối với bốn lĩnh vực ưu tiên cho vay, tính đến cuối tháng 3-2015, tín dụng dành cho xuất khẩu tăng 3,9%, doanh nghiệp nhỏ và vừa tăng 1,88%, công nghiệp ưu tiên phát triển tăng 0,2%, doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao tăng 24,02% so với cuối năm 2014.

Về lãi suất, gần đây do áp lực của tỷ giá tăng cao, do lạm phát cơ bản đã trên 2,24%, cao hơn cả chỉ số CPI, nên lãi suất huy động đã tăng lên không nhiều, nhưng cơ bản so với đầu năm thì mặt bằng lãi suất cho vay giảm khoảng 0,2-0,3%/năm, hiện phổ biến khoảng 6-9%/năm đối với kỳ hạn ngắn, 9-11%/năm đối với tín dụng trung và dài hạn. Lãi suất cho vay đối với các lĩnh vực ưu tiên tiếp tục ổn định ở mức thấp, lãi suất cho vay đối với một số chương trình kinh tế trọng điểm giảm khoảng 0,5-0,6%/năm xuống khoảng 6,5-6,6%/năm.

Vẫn còn băn khoăn tín dụng

Tuy nhiên, cũng có ý kiến lo ngại rằng, số liệu tăng trưởng tín dụng cũng không loại trừ yếu tố kỹ thuật, trong quá khứ, một số ngân hàng đã sử dụng biện pháp tăng trưởng kỹ thuật để đạt chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng theo kế hoạch.

Tín dụng cũng còn nhiều vấn đề cần phải giải quyết để thúc đẩy nền kinh tế phát triển. Cụ thể là gói tín dụng 30.000 tỷ cho vay bất động sản đạt tỷ lệ cho vay rất thấp; Gói cho vay đóng tàu công suất lớn đánh bắt xa bờ cũng chưa thực hiện được; Các gói hỗ trợ nông nghiệp, phục vụ tái canh cây cà phê, cho vay hỗ trợ tiêu dùng…cũng chưa đạt như mong muốn, mặc dù nhu cầu vốn cho sản xuất, tiêu dùng thực tế là rất cao.

Nợ xấu vẫn chưa giảm, theo các chuyên gia kinh tế thì việc công bố nợ xấu giảm có nhiều yếu tố kỹ thuật. Theo báo cáo của các tổ chức tín dụng, tỷ lệ nợ xấu toàn hệ thống đã giảm từ 4,93% cuối tháng 9/2012 xuống còn 3,25% cuối 2014. Còn theo cơ quan giám sát của Ngân hàng Nhà nước, nợ xấu từ 17,21% tại tháng 9/2012 giảm xuống còn 4,83% cuối 2014, tương đương với khoảng 214.900 tỷ đồng.

Nhiều chuyên gia đã mạnh dạn nói rằng, việc giảm nợ xấu chỉ mới là nhốt vào VAMC ( Công ty quản lý mua bán nợ của NHNN) để làm đẹp sổ sách, chưa thực sự có mua bán theo đúng nghĩa của nó. Thực sự là nợ xấu vẫn còn hiện hữu ở đó, trong quá trình cho vay mới nợ xấu lại đang tiếp tục phát sinh.

Trong ba năm trước tăng trưởng tín dụng rất thấp, mặc dù có nhiều cố gắng nhưng không đẩy dư nợ tăng do hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp còn gặp nhiều khó khăn, tổng cầu giảm và sức hấp thụ vốn của nền kinh tế còn thấp. Đến nay, tín dụng đã có tăng trưởng, đây là tín hiệu đáng hy vọng khi nền kinh tế đã hấp thu tín dụng, kỳ vọng sẽ là điều tốt đẹp.

Thành Long