Như vậy, sau nhiều cuộc họp bàn, tìm biện pháp cải thiện đời sống cho người lao động trong bối cảnh lương người lao động quá thấp, nhưng đồng tiền lại mất giá 5% sau 4 lần điều chỉnh tỷ giá VND/USD, nhiều mặt hàng thiết yếu như giá điện, nước sinh hoạt, học phí, viện phí tăng cao, cuối cùng Quốc hội cũng thông qua tăng 60 nghìn đồng.

Tại Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2016 vừa được Quốc hội biểu quyết thông qua vào sáng 11/11 với 392/435 đại biểu có mặt  tán thành, chiếm tỉ lệ 79,35%, Quốc hội giao Chính phủ điều chỉnh tăng mức lương cơ sở từ 1.150.000 đồng/tháng, là mức duy trì từ 2013 đến hiện nay lên 1.210.000 đồng/tháng, tức là tăng 60.000 đồng, tăng khoảng 5% đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang.

Quốc hội cũng yêu cầu Chính phủ bảo đảm thu nhập của đối tượng có hệ số lương từ 2,34 trở xuống không giảm so với mức đang hưởng. Riêng lương hưu, trợ cấp ưu đãi người có công, tiếp tục giữ mức đã tăng 8% như đã thực hiện năm 2015.

Ngoài ra, từ 1/1/2016, Quốc hội cũng yêu cầu Chính phủ điều chỉnh tiền lương đối với người có mức lương hưu, trợ cấp mất sức lao động dưới 2 triệu đồng/tháng và trợ cấp đối với giáo viên mầm non có thời gian công tác trước năm 1995 để lương hưu của các đối tượng này đạt mức lương cơ sở.

Theo Nghị quyết, Chính phủ giao các bộ, ngành, địa phương trên cơ sở dự toán ngân sách Nhà nước được giao tự cân đối để bố trí nguồn tăng lương. Ngân sách trung ương hỗ trợ một phần tiền lương tăng thêm cho một số địa phương nghèo, ngân sách khó khăn.

Tăng lương cơ bản 60 nghìn/tháng chỉ bằng 2 bát phở, nhưng đây thực sự là cố gắng hết sức trong điều kiện ngân sách quá khó khăn hiện nay, bởi vì ngân sách phải chi hơn 11.000 tỷ đồng, trong đó hơn 6.000 tỷ đồng là tiền ngân sách địa phương, ngân sách trung ương phải lo hơn 4.000 tỷ đồng. Thế mới thấy việc Hải phòng xin xây trụ sở hành chính 10.000 tỷ lúc này thật là không nên.

Thành Long

Xem thêm: