Nghệ thuật không phải lúc nào cũng chỉ là cái đẹp, nghệ thuật còn cần phơi bày cái xấu. Và nghệ sĩ Steve Cutts luôn nghĩ rằng thế giới sẽ phải thay đổi. Con người không thể đánh đổi tâm hồn lấy công việc và tiền bạc, không thể đánh đổi sức khỏe lấy vị giác, không thể đánh đổi tự nhiên để thỏa mãn dục vọng chinh phục của bản thân.

Steve Cutts hiện là một nghệ sĩ tự do tại London. Ngoài công việc, ông cũng thường tạo nên các đoạn phim và tranh vẽ phê phán cuộc sống hiện đại. Theo ông, “sự điên rồ của nhân loại” quả là một “niềm cảm hứng bất tận”.

Dưới đây là một số tác phẩm hiện thực của nghệ sĩ Steve Cutts:

thuc-tai-dang-buon-qua-cai-nhin-cua-steve-cutts-2

thuc-tai-dang-buon-qua-cai-nhin-cua-steve-cutts-3

thuc-tai-dang-buon-qua-cai-nhin-cua-steve-cutts-4

thuc-tai-dang-buon-qua-cai-nhin-cua-steve-cutts-5

thuc-tai-dang-buon-qua-cai-nhin-cua-steve-cutts-6

thuc-tai-dang-buon-qua-cai-nhin-cua-steve-cutts-7

thuc-tai-dang-buon-qua-cai-nhin-cua-steve-cutts-8

thuc-tai-dang-buon-qua-cai-nhin-cua-steve-cutts-9

thuc-tai-dang-buon-qua-cai-nhin-cua-steve-cutts-10

thuc-tai-dang-buon-qua-cai-nhin-cua-steve-cutts-1

thuc-tai-dang-buon-qua-cai-nhin-cua-steve-cutts-12

thuc-tai-dang-buon-qua-cai-nhin-cua-steve-cutts-11

Nghệ sĩ Steve Cutts
Website | Facebook | Twitter | YouTube

Quang Minh

Xem thêm: