Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh Vốn nhà nước (SCIC), được mệnh danh là một “siêu tổng công ty” của Việt Nam, vừa hạ dự báo các chỉ tiêu kinh doanh cho năm 2017 sau khi báo lãi lớn cho năm 2016.

Trong báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh giai đoạn 2013-2016, SCIC – tổ chức chuyên quản lý, đầu tư và kinh doanh vốn của chính phủ Việt Nam, cho biết tổng doanh thu đã tăng 4,1 lần trong vòng 4 năm, từ 5.320 tỷ đồng lên 22.034 tỷ đồng.

SCIC đạt lợi nhuận trước thuế 18.971 tỷ đồng trong năm 2016, cũng tăng gần 4 lần so với mức gần 4.913 tỷ đồng của năm 2013.

Mức nộp ngân sách của SCIC tăng 7,4 lần, từ 2.246 tỷ đồng lên 16.589 tỷ đồng năm 2016, trong đó doanh thu từ bán vốn tại CTCP Sữa Việt Nam (Vinamilk) sau khi trừ đi các khoản chi phí hợp lý đã nộp về Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp là 10.873 tỉ đồng.

Về hoạt động đầu tư, từ năm 2014-2016, SCIC đã chi ra 13.380 tỷ đồng, trong đó 6.050 tỷ đồng đầu tư vào trái phiếu, 1.864 tỷ đồng đầu tư vào cổ phiếu, 631 tỷ đồng đầu tư vào các doanh nghiệp thành lập mới, và 3.836 tỷ đồng đầu tư vào cổ phần dành cho cổ đông hiện hữu.

Tuy đạt kết quả cao trong năm 2016, SCIC lại xây dựng một kế hoạch kinh doanh khiêm tốn cho năm 2017.

Siêu tổng công ty này đặt chỉ tiêu doanh thu đạt 11.241 tỷ đồng (bằng 51% năm 2016) và lợi nhuận sau thuế 7.343 tỷ đồng (bằng 39% năm 2016).

SCIC cho biết khả năng thực hiện kế hoạch 2017 gặp nhiều khó khăn do danh mục doanh nghiệp bán vốn chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Theo kế hoạch, năm 2017 SCIC sẽ thực hiện bán vốn tại 107 doanh nghiệp thuộc nhiều ngành khác nhau.

Từ nay đến năm 2020, SCIC dự kiến cổ phần hóa thêm 5 doanh nghiệp, đầu tư nắm giữ vốn tại 3 doanh nghiệp, tiến hành giải thể phá sản 3 doanh nghiệp, và bán vốn tại 137 doanh nghiệp.

Trong số những doanh nghiệp SCIC dự định bán vốn có những tên tuổi lớn như Vinamilk (bán 39%), CTCP Traphaco (bán 36% vốn), CTCP Dược Hậu Giang (bán 43% vốn), CTCP Xuất nhập khẩu Sa Giang (bán 50% vốn), CTCP Nhựa Tiền phong (bán 37% vốn), CTCP Nhựa Bình Minh (bán 30% vốn), Tập đoàn Bảo Việt (bán 3%), Ngân hàng TMCP Quân đội (bán 10% vốn).

Minh Tuệ – Theo Thanhnien/Cafef

Xem thêm: