Bộ Sêri ảnh 3D đường phố thú vị sau đã làm khách bộ hành dường như mất cả phương hướng và thảng thốt ngạc nhiên. Nghệ thuật đánh lừa thị giác kiểu này thật là quá đỉnh phải không nào?

(Nhấn vào ảnh để phóng to và xem liên tục)

Screen Shot 2015-03-03 at 9.43.24 AM

Screen Shot 2015-03-03 at 9.42.57 AM

Screen Shot 2015-03-03 at 9.41.12 AM

Screen Shot 2015-03-03 at 9.40.55 AM

Screen Shot 2015-03-03 at 9.42.15 AM

Screen Shot 2015-03-03 at 9.43.14 AM

Screen Shot 2015-03-03 at 9.41.52 AM

Screen Shot 2015-03-03 at 9.42.41 AM

Screen Shot 2015-03-03 at 9.41.20 AM

Screen Shot 2015-03-03 at 9.43.04 AM

Screen Shot 2015-03-03 at 9.41.04 AM

Screen Shot 2015-03-03 at 9.41.36 AM

Screen Shot 2015-03-03 at 9.42.33 AM

Screen Shot 2015-03-03 at 9.42.00 AM

Screen Shot 2015-03-03 at 9.42.07 AM

Screen Shot 2015-03-03 at 9.41.28 AM

Screen Shot 2015-03-03 at 9.41.28 AM

Screen Shot 2015-03-03 at 9.41.44 AM

Screen Shot 2015-03-03 at 9.42.23 AM

Nguồn: Youtube