Đại hội Đồng cổ đông thường niên (ĐHĐCĐ) năm 2015 của Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) đã tổ chức sáng 14/4/2015, với các nội dung chính là báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014 và kế hoạch phát triển năm 2015; thông qua các báo cáo tài chính; thông qua việc sáp nhập PG Bank vào VietinBank; niêm yết cổ phiếu của cổ đông nhà nước tại VietinBank…

Năm 2014, VietinBank đạt lợi nhuận trước thuế 7.302 tỷ đồng, giảm 5,8% so với năm 2013. Tổng tài sản đạt hơn 661 nghìn tỷ đồng, tăng 14,7%. Dư nợ tín dụng trên 542 nghìn tỷ đồng, đạt mức tăng trưởng 18%; huy động vốn đạt 595 nghìn tỷ đồng, các chỉ tiêu tăng trưởng đều đạt kế hoạch. Tỷ lệ nợ xấu tăng nhẹ từ 0,82 % lên 0,9%.

Năm 2015, VietinBank đặt mục tiêu nâng tổng tài sản lên 746 nghìn tỷ đồng, tăng 13% so với năm 2014. Tín dụng dự kiến tăng 13%, huy động vốn tăng 14%; lợi nhuận trước thuế 7.300 tỷ đồng. Tỷ lệ cổ tức dự kiến là 7 – 9%. Tỷ lệ nợ xấu dưới 3%.

Tại đại hội, HĐQT VietinBank cũng trình ĐHCĐ thông qua việc niêm yết 2.400.204.956 cổ phiếu của cổ đông nhà nước tại VietinBank trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh (HOSE); phương án phân phối lợi nhuận năm 2014. Theo đó, trong số lợi nhuận sau thuế xấp xỉ 5.654 tỷ đồng, sẽ trích quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ 5%, trích quỹ dự phòng tài chính 10%, quỹ phúc lợi khen thưởng 1.000 tỷ đồng và chia cổ tức bằng tiền mặt 10% (hơn 3.700 tỷ đồng).

Đây là mức chi trả cổ tức cao nhất trong số các ngân hàng đã công bố trong mùa ĐHCĐ này, nhưng không phải là mức cao so với chính VietinBank trong những năm gần đây. Mức chi trả cổ tức tiền mặt của VietinBank năm 2010 là 13,47%, năm 2012 là 16% và năm 2013 là 10%.

Hội đồng quản trị VietinBank trình cổ đông thông qua đề án sáp nhập Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex (PGBank) vào VietinBank. VietinBank nói rằng, sáp nhập sẽ giúp mở rộng quy mô vốn và nâng cao năng lực tài chính của VietinBank trên phương diện tài sản, vốn chủ sở hữu. Mở rộng mạng lưới chi nhánh của VietinBank nhằm tiếp tục chiếm lĩnh thị phần trong nước, vươn tầm hoạt động đến tận tuyến xã, thôn thông qua việc tận dụng các trạm xăng của Petrolimex và các đại lý để cung cấp các dịch vụ tài chính, ngân hàng.

PG Bank có vốn điều lệ là 3.000 tỷ đồng, đến 31/12/2014, tổng tài sản khoảng 25.779 tỷ đồng, tín dụng đạt 14.507 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 168 tỷ đồng, cùng với hệ thống mạng lưới gồm 16 chi nhánh, 63 phòng giao dịch và quỹ tiết kiệm. Cũng trong sáng 14/4, PGBank đã tổ chức ĐHCĐ thường niên trong đó có nội dung xin ý kiến về việc sáp nhập với VietinBank.

Trong quá trình tái cơ cấu các ngân hàng Việt Nam, việc sáp nhập này được xây dựng trên cơ sở tự nguyện giữa VietinBank và PG Bank và tuân thủ các quy định của pháp luật.

Như vậy sau sáp nhập, VietinBank sẽ có vốn điều lệ mới là 40.200 tỷ đồng, dự kiến năm 2015, sẽ tăng vốn điều lệ lên mức 49.209 tỷ đồng, phấn đấu trở thành ngân hàng lớn, vững mạnh hàng đầu của Việt Nam.

Thành Long