Ngày 18/3/2015, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã có công văn số 1607/NHNN-TTGSNH chấp thuận nguyên tắc việc Ngân hàng thương mại cổ phần Phát triển Mê Kông (MDB) sáp nhập vào Ngân hàng thương mại cổ phần Hàng Hải (Maritime Bank).

Cụ thể, NHNN sẽ xem xét việc chấp thuận sáp nhập hai ngân hàng trên cơ sở Maritime Bank trình hồ sơ đề nghị chấp thuận sáp nhập theo quy định về việc sáp nhập, hợp nhất, mua lại tổ chức tín dụng; Báo cáo kết quả xử lý đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật hiện hành.

Ngân hàng Hàng Hải là ngân hàng cổ phần đầu tiên của Việt Nam, thành lập theo giấy phép số 0001/NH-GP năm 1991 của NHNN. Ban đầu Maritime Bank có cổ phần chủ yếu của ngành hàng hải Việt Nam, trụ sở chính tại Thành phố Cảng Hải Phòng. Đến nay Maritime Bank được đánh giá là ngân hàng tương đối vững mạnh, có hệ thống chi nhánh rộng khắp cả nước. Là ngân hàng có hệ thống quản trị rủi ro đạt chuẩn.

Ngân hàng TMCP Phát Triển Mê Kông (MDB) tiền thân là ngân hàng TMCP nông thôn Mỹ Xuyên. Ban đầu, trụ sở chính đặt tại thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. Năm 2008 MDB đã mở rộng kinh doanh trên phạm vi toàn quốc khi được chấp thuận chuyển đổi mô hình hoạt động từ nông thôn thành đô thị. Cuối năm 2009, từ tên Mỹ Xuyên, ngân hàng chính thức đổi tên thành Phát Triển Mê Kông.

Ngân hàng sau sáp nhập có vốn điều lệ gần 11.800 tỷ đồng (bằng tổng vốn điều lệ hiện tại của Maritime Bank 8.000 tỷ đồng và MDB 3.750 tỷ đồng), với tổng tài sản khoảng 113.000 tỷ đồng.

Trước đó, tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 của MDB, kế hoạch sáp nhập MDB vào Maritime Bank cũng đã được thông qua. Về phía Maritime Bank, kế hoạch nhận sáp nhập MDB cũng chính thức công bố tại cuộc họp hội đồng quản trị thường niên tháng 4/2014.

Thành Long