UBND TPHCM vừa kiến nghị Thường trực HĐND TP chấp thuận việc sử dụng vốn đầu tư của Nhà nước tham gia thực hiện dự án Giải quyết ngập do triều khu vực TPHCM. Dự kiến tổng vốn đầu tư sơ bộ (đã bao gồm lãi vay) khoảng 9.850 tỷ đồng, theo báo Người Lao Động đưa tin.

Giai đoạn 1 của dự án được thực hiện từ năm 2015 đến năm 2020, bao gồm các hạng mục: xây dựng 6 cống kiểm soát triều: Bến Nghé, Tân Thuận, Phú Xuân, Mương Chuối, Cây Khô, Phú Định, 6,97 km đê xung yếu và 68 cống nhỏ dưới đê, nhà quản lý.

Dự án được thực hiện tại các quận 1, 4, 7, 8, huyện Nhà Bè và Bình Chánh, khởi công ngay trong tháng 12 năm nay và hoàn thành sau 3 năm (2018).

Dự án nhằm làm tăng khả năng tiêu thoát nước của các dự án thoát nước đô thị thông qua hệ thống cống kiểm soát triều và cống nhỏ dưới đê. Theo đó, kỳ vọng sẽ giải quyết tình trạng ngập cho 570 km2 với 6,5 triệu dân thuộc khu vực bờ hữu sông Sài Gòn và trung tâm Sài Gòn.

Hợp đồng dự án được thanh toán theo hình thức BT (xây dựng – chuyển giao), TP sẽ thanh toán lại cho nhà đầu tư bằng quỹ đất và ngân sách.

Thời gian thanh toán là 8 năm, trong đó phần giá trị thanh toán bằng quỹ đất chiếm 15% tổng giá trị quyết toán (tương đương 1.477,5 tỷ đồng). Phần giá trị thanh toán bằng tiền (phần chênh lệch) chiếm 85% tổng giá trị quyết toán (tương đương 8.372,5 tỷ đồng).

Theo Vnexpress, dự án này nằm trong kế hoạch chống ngập trên khu vực rộng 550 km2, giai đoạn năm 2016-2020 (Quy hoạch 752 và 1547) do Thủ tướng phê duyệt với tổng kinh phí 100.000 tỷ đồng.

Phan A tổng hợp

Xem thêm: