Liên quan đến việc Sabeco đầu tư thua lỗ, nợ 2.400 tỷ đồng ngân sách được chỉ ra trong báo cáo kiểm toán, Bộ Công Thương cho biết đang chỉ đạo Sabeco thực hiện kết luận kiểm toán, đồng thời phối hợp với các đơn vị của Bộ làm rõ các nội dung báo cáo các cấp có thẩm quyền.

Tối 16/3, Bộ Công Thương đã phát đi thông cáo liên quan tới kết quả Kiểm toán Nhà nước tại Tổng công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco).

Theo đó, Bộ Công Thương cho biết Kiểm toán Nhà nước vừa có văn bản gửi Bộ Công thương về kết luận báo cáo kiểm toán báo cáo tình hình tài chính, các hoạt động liên quan đến quản lý, sử dụng vốn nhà nước năm 2016 của Sabeco.

Báo cáo của Kiểm toán Nhà nước đề cập 3 vấn đề nổi cộm của Sabeco. Thứ nhất, lợi nhuận chưa được phân phối đến ngày 31/12/2016 là 2.930 tỷ đồng và Sabeco chưa được chia cổ tức cho các cổ đông.

Thứ hai, công ty mẹ phải trích lập dự phòng tổn thất đầu tư tài chính đối với 10 khoản đầu tư dài hạn khi có vốn góp dưới 20% vốn điều lệ với số tiền là gần 445 tỷ đồng, bằng gần 78% giá trị đầu tư. Trong đó, hầu hết các khoản đầu tư lại trái ngành, chủ yếu vào lĩnh vực ngân hàng, chứng khoán, quỹ đầu tư tài chính trước năm 2008, thời điểm cổ phần hóa.

Thứ ba, việc chi tiền thưởng của năm tài khóa 2015 (chi trong năm 2016) cho Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Phó tổng giám đốc, trưởng ban kiểm soát và kế toán trưởng 15 tỷ đồng, bằng hơn 20 tháng lương của người quản lý. Trong khi mức tối đa được hưởng đối với viên chức quản lý tại công ty 100% vốn nhà nước theo quy định là 1,5 tháng lương thực hiện và cao hơn khi tính theo mức khen thưởng cho người quản lý năm 2016 mà Bộ Công Thương đã chấp thuận là 3 tháng lương.

Về kết quả kiểm toán trên, Bộ Công Thương khẳng định Bộ đã và đang chỉ đạo Sabeco thực hiện kết luận Kiểm toán Nhà nước, đồng thời phối hợp với các đơn vị chức năng của Bộ rà soát, làm rõ các nội dung báo cáo các cấp có thẩm quyền.

Cùng với Bộ Công Thương, phía Sabeco cũng có thông tin phản hồi về báo cáo của Kiểm toán Nhà nước. Theo đó, Sabeco cho rằng đã tuân thủ theo Luật doanh nghiệp, các quy định pháp luật hiện hành. Bên cạnh đó, Sabeco cho biết tiếp tục kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét hướng dẫn thực hiện kết luận của Kiểm toán Nhà nước.

Nguyễn Trang